Film over microplastics

Gepubliceerd: 19 september 2014

Er is een film verschenen over MICRO, een Interreg project dat de aanwezigheid van microplastic zwerfafval in het Kanaal en de zuidelijke Noordzee onderzoekt. Het project is in juli 2012 gestart en zal dit najaar worden afgerond. Deltares doet het onderzoek samen met Franse, Engelse en Belgische kennisinstituten.

MICRO richt zich vooral op monitoring om zo de hoeveelheid microplastics in het Franse gedeelte van het Kanaal en de zuidelijke Noordzee vast te stellen. Onderzocht is of er plaatsen zijn waar grote hoeveelheden microplastics zich ophopen, de zogenoemde hotspots. Deltares heeft de modellen geleverd die de verspreiding van microplastics in beeld brengen en analysemethoden ontwikkeld.

De onderzoekers hebben in het laboratorium experimenten uitgevoerd met algen, schelpdieren en vissen om de invloed van microplastics op het leven van zeedieren en de voedselketen vast te stellen. Ook is de sociaal-economische impact van microplastics op de aquacultuur van schelpdieren onderzocht.

Met de kennis van MICRO kunnen instrumenten en maatregelen worden ontwikkeld om het probleem van de microplastics aan te pakken.

Deltares werkt in MICRO samen met de kennisinstituten EV-ILVO (België, coördinator van het project), Cefas (Engeland), Ifremer (Frankrijk), CNRS (Frankrijk). Het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de VU Amsterdam heeft de analyses van zeebodemsediment gedaan. Het project wordt mede gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Klik hier voor de film ‘ Fate and impact of microplastics in marine ecosystems ‘