Full-scale damwandproef in Eemdijk: theorie en praktijk dichter bij elkaar

Gepubliceerd: 19 juli 2017

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) heeft als doel om tot 2028 meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen versterken. Om deze dijkversterking beter, sneller en goedkoper te maken is een aantal project-overstijgende verkenningen (POV’s) opgezet. De POV|Macrostabiliteit richt zich op dijktrajecten waarin de weerstand tegen macrostabiliteit onvoldoende is. Het aanbrengen van stalen damwanden is één van de oplossingen om deze weerstand te verhogen, als alternatief voor de traditionele versterking met grondbermen.

Waardevolle case

Stalen damwanden worden al regelmatig ingezet als dijkversterkingsconstructie. Om ze efficiënter in te kunnen zetten, is er echter meer inzicht nodig in het gedrag van de constructief versterkte dijk onder extreme belastingcondities: hoe sterk is deze dijk precies en hoe groot zijn de vervormingen die daarbij optreden? De POV|M onderkent dat het belang van dat inzicht, door opdracht te verlenen voor het uitvoeren van de zogenoemde full-scale damwandproef in Eemdijk. Hierin wordt een proefdijk met damwand en, ter controle, een proefdijk zonder damwand tot bezwijken gebracht. Tijdens deze proeven wordt continu gemonitord wat er in en op de proefdijken gebeurt. Zo ontstaat een waardevolle case op basis waarvan een controle van huidige en toekomstige beoordelingsmethodieken kan plaatsvinden.

Bewijzen op tafel

Volgens een van de projectleiders Joost Breedeveld (Deltares) zijn deze praktijkproeven cruciaal. “Op dit moment kan er tussen experts eindeloos worden gediscussieerd over hoe met welk rekenmodel tot een juiste voorspelling van het complexe gedrag te komen. Met deze proef kunnen we harde bewijzen op tafel krijgen, waarmee we theorie en praktijk dichter bij elkaar brengen.”

Projectteam

Deltares en Witteveen+Bos vormen gezamenlijk het projectteam dat zowel de aanleg en opbouw van de proefdijken als de uitvoering van de proeven en het herstel ontwerpt en begeleidt. Deltares treedt daarbij richting de POV|M op als penvoerder. Het initiatief wordt verder uitgevoerd in samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe, F.L. Liebregts, Fugro en ArcelorMittal.

Officiële aftrap

De voorbereidingen voor de proef in Eemdijk zijn in volle gang. De grond is onderzocht, de monitoring gestart en op dit moment wordt de proefdijk opgebouwd. Het dijklichaam krijgt al aardig vorm. Donderdag 13 juli vond de officiële aftrap van deze praktijkproef plaats, met de onthulling van het bouwbord op de proeflocatiedoor HWBP-directeur Erik Kraaij en dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe Tanja Klip. De daadwerkelijke proef vindt plaats in november of december.