Gebruikers kunnen aan de slag: hoogwatervoorspellings- en waarschuwingssysteem voor oeverstaten stroomgebied van de Sava

Gepubliceerd: 22 december 2017

Samen met Royal HaskoningDHV, Eptisa, het Hydro-Engineering Institute Sarajevo en Mihailo Andjelic helpt Deltares vijf Oost-Europese staten in het stroomgebied van de Sava met de implementatie van een voorspellings- en waarschuwingssysteem voor droogte en overstromingen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met lokale deskundigen en nationale en lokale autoriteiten. Onlangs werd een nieuwe versie van het systeem opgeleverd.

Gebruikers uit de vijf landen kwamen 12 en 13 december in Ljubljana bijeen om met het voorspelsysteem aan de slag te gaan.

Workshop

Op 12 en 13 december kwamen 25 gebruikers (hydro-meteorologische organisaties vanuit de verschillende landen) bij elkaar in Ljubljana om de eerste complete versie door te nemen. Amerikaanse ambassades gevestigd in de vijf landen doneerden de hardware (laptops en servers), waarmee ze aan de slag konden. Nieuwe features in deze (bijna eind) versie zijn: de overstromingskaarten, data-assimilatie (koppeling met gemeten waterstanden en –afvoeren) en het omgaan met onzekerheden (zoals het weer).

Gebruikers onder de indruk van de mogelijkheden

De gebruikers waren erg onder de indruk van de mogelijkheden van het systeem en spraken hun enthousiasme uit over het feit dat alle data en modellen nu binnen één systeem zijn ondergebracht. Nog nooit eerder is een dergelijk voorspelsysteem – waarbij zoveel verschillende landen en autoriteiten betrokken zijn – uitgerold. Een uniek element van het ontwikkelde systeem is bovendien dat het goed bijhoudt hoe accuraat de voorspellingen van gisteren waren (er wordt gewerkt met zogenaamde ‘performance indicators’), zodat het systeem continu geoptimaliseerd kan worden.

Vervolgstappen

De volgende stappen zijn: de komende drie maanden worden aanpassingen gedaan o.b.v. de eerste bevindingen. Daarna wordt er gedurende een half jaar uitgebreid getest. In november 2018 zal uiteindelijk de definitieve versie worden opgeleverd. Klaas-Jan van Heeringen (projectleider consortium / hydroloog Deltares): “Ik ben er bijzonder trots op dat we in zo’n internationale diverse context toch één – voor iedereen goed werkend  – systeem hebben kunnen neerzetten. Natuurlijk liggen er nog enkele uitdagingen, bijvoorbeeld de verdere organisatie nadat ons werk klaar is: hoe houden we het systeem levend en wie krijgt welke rollen en verantwoordelijkheden”.

Bijzonder project

Sava-FFWS (Flood Forecasting and Warning System) is een zeer bijzonder project, omdat zich in het stroomgebied van de Sava (97.700 km2) maar liefst vijf landen bevinden: Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië. Bovendien ligt een er nog zeer klein deel van het stroomgebied in Albanië. Elk land heeft zijn eigen modellen, monitoringsystemen, voorspellingssystemen, waterautoriteiten en belangen. Een effectief FFWS moet die verschillen overbruggen en de samenwerking op het gebied van watermanagement mogelijk maken.