Golf-Water-Linie idee genomineerd voor Delta Water Award

Gepubliceerd: 17 juli 2014

Deltares is weer een van de 6 partijen die gaan strijden om de Delta Water Award met een innovatief idee voor een goede zoetwatervoorraad in Zeeuws Vlaanderen. Dat doen we samen met LINT Landscape Architecture, Alterra Wageningen, Waterschap Scheldestromen, NL Adviseurs, RECRON Zeeland en de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Esther van Baaren (BGS) maakt deel uit van het team dat de komende maanden het Golf-Water-Linie idee verder gaan uitwerken. Twee jaar geleden was zij betrokken bij het project De KREEK(te)RUG dat toen de 3 e prijs kreeg bij de Delta Water Award.

Combinatie van functies biedt kansen voor meer zoetwater

De Golf-Water-Linie is een innovatie manier om te zorgen voor een goede zoetwatervoorraad in Zeeuws Vlaanderen. Door de combinatie van verschillend landgebruik in een logische en aantrekkelijke landschappelijke structuur worden in het concept Golf-Water-Linie problemen opgelost op het gebied van recreatie, natuurontwikkeling en het watersysteem. Hierbij ligt de nadruk op een verweving met andere functies als natuur en recreatie. Daarnaast bevat het concept een logische koppeling aan een bestaande structuur, namelijk het krekensysteem en de Staats-Spaanse Linies. Voor de uitwerking van dit concept binnen de Delta Water Award wordt een pilotproject gedefinieerd dat onderdeel is van de grotere structuur. Hierdoor is het mogelijk concreet in te zoomen op een deel van het plangebied en hierbij in detail te kijken naar de inrichting, de financiële haalbaarheid en mogelijke stakeholders. Het team voor Golflinie bestaat uit specialisten met relevante kennis op het gebied van water, ontwerp, ecologie, beleid, golf en recreatie.

In januari 2015 wordt bekend gemaakt die de 3 e Delta Water Award gewonnen heeft.