Gratis testtijd in experimentele faciliteiten Deltares voor MKB en start-ups

Gepubliceerd: 21 juli 2020

Door de stijgende zeespiegel en een toenemende bevolking in kust- en riviergebieden neemt de druk op delta's wereldwijd toe. Nieuwe kennis en innovaties zijn nodig om veilig en duurzaam te kunnen blijven leven in deltagebieden. Veel van deze innovaties, die een positieve impact kunnen hebben op onze samenleving, worden ook ontwikkeld door start-ups en andere kleine en middelgrote bedrijven (MKB).

Deltares ontwikkelt kennis over uiteenlopende watergerelateerde onderwerpen met behulp van moderne experimentele faciliteiten die op de eigen campus in Delft aanwezig zijn. Om innovatieve initiatieven vanuit start-ups en het MKB te ondersteunen en de interactie met deze kleine en middelgrote bedrijven te vergroten, biedt Deltares een daadwerkelijke samenwerking aan, inclusief 80 uur gratis testtijd in de experimentele faciliteiten voor geselecteerde MKB-initiatieven om ontwerpconcepten van hydraulische innovaties te testen. Denk hier bijvoorbeeld aan innovatieve projecten op het gebied van kustbescherming, bodembescherming, energievoorziening,  monitoring- of meetinstrumenten. Start-ups en het MKB kunnen hun eigen modellen testen in onze faciliteiten in Delft en Deltares kan helpen bij het opzetten van deze modellen.

Bezoek onze website voor meer informatie over de experimentele faciliteiten op de campus van Deltares.

We hopen innovatieve MKB-bedrijven te verwelkomen in onze experimentele testfaciliteiten en samen te werken aan innovatieve ontwikkelingen en oplossingen. Neem contact met ons op voor meer informatie. Wij horen graag van u!

Deze uitvraag voor gratis testtijd is inmiddels verlopen. Aanvragen konden worden ingediend tot 15 september 2020. We verwachten volgend jaar weer een nieuwe oproep te kunnen doen.