Groeifondsvoorstel: Kennis en innovatieprogramma Digital Twin NL Infra en Ondergrond

Gepubliceerd: 26 april 2021

Deltares initieert, samen met het Nederlandse bedrijfsleven en andere kennisinstellingen, een Groeifondsvoorstel voor een kennis- en innovatie programma: Digital Twin NL Infra en Ondergrond. Het doel hiervan is om kennis en innovaties te ontwikkelen, met geavanceerde Digital Twin technologie, voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van onze  huidige en toekomstige infrastructuur. Daarmee versterken we de economie en brede welvaart in ons land én daarbuiten.

Maatschappelijke impact

Fysieke infrastructuur verbindt onze maatschappij: het spoor, onze wegen, civieltechnische kunstwerken, havens, energie- en drinkwatervoorziening, ondergrondse infrastructuur en communicatie. Deze infrastructuur draagt bij aan ons vestigingsklimaat en onze economie. Het CBS schat in dat die bijdrage zo’n 12-14 % van het BBP betreft. Onze infrastructuur heeft grote impact op de kwaliteit van leven en maakt ons land een van de meest competitieve economieën ter wereld. Het kennis- en innovatieprogramma biedt publieke en private netwerkbeheerders en asseteigenaren inzichten om onze infrastructuur veerkrachtiger te maken. Het programma biedt door nieuwe kennis en innovaties perspectief om te anticiperen op intensiever gebruik, zwaardere belastingen, klimaatverandering (extreem weer), mogelijk kwetsbare afhankelijkheden tussen infrastructurele netwerken en verouderingsprocessen van bestaande infrastructuur.

Het programma wil als volgt maatschappelijke impact maken:

  • de beschikbaarheid van bestaande Nederlandse fysieke infrastructuur: door verdere kennis en technologie te ontwikkelen wordt onnodige uitval voorkomen en blijven bij disruptie gevolgen beperkt (resilience)
  • het sneller, duurzamer en efficiënter realiseren van nieuwe infrastructuur (reductie faalkosten, CO2 uitstoot en verkorten ontwerp- en bouwtijd);
  • het beter benutten en verlengen van de levensduur van onze waterbouwkundige en geotechnische constructies;
  • het meer doelmatig investeren in toekomstige infrastructuur en beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur;
    het klimaatbestendig en robuust maken van infrastructuur;
  • het ontwikkelen kennis over de ondergrond om daarmee de energietransitie te versnellen;
    de digitale transitie: het geeft een technologie impuls aan aannemers, ingenieursbureaus en onze kennisinstituten en versterkt daarmee de concurrentiepositie van de sector in het buitenland.

Groei en samenwerking

Groei wordt tenminste voorzien door het vergroten van het verdienvermogen en de concurrentiepositie van ingenieursbureaus en aannemers in binnen- en buitenland, het creëren van banen rondom de digitale transitie in de infrasector en een ecosysteem van slimme infra-partijen, alsmede  het versterken van de positie van Nederland als vestigingsland. Deltares wil nadrukkelijk samen met andere partijen een breed consortium bouwen. Wij nodigen geïnteresseerde partijen uit om mee te doen. Hiervoor kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.