Groot Europees onderzoek naar de invloed van vegetatie op golven

Gepubliceerd: 29 januari 2014

Deze maand is er een nieuw, groot Europees onderzoeksproject gestart waarbij de invloed van vegetatie op golven wordt onderzocht met behulp van satellietgegevens en veldmetingen.

Kosten voor dijkversterkingen kunnen worden bespaard

De bedoeling van het onderzoek genaamd FAST (Foreshore Assessment using Space Technology) is om uiteindelijk een softwaretool voor watermanagers en consultants te ontwikkelen, waaruit zij kunnen aflezen hoe sterk de invloed van vegetatie is op het remmen van golven in een bepaald gebied. Dit kan consequenties hebben voor benodigde dijkversterkingen. Als namelijk blijkt dat de invloed van vegetatie op het dempen van golven voor een stuk dijk groot is, kan wellicht worden bespaard op versterking van die dijk. Op dit moment wordt nog nergens ter wereld de invloed van vegetatie meegenomen bij het toetsen van een waterkering.

 

foto: Rijkswaterstaat

foto: Rijkswaterstaat

Eindgebruikers worden al in een vroeg stadium betrokken

Deltares vervult de rol van de coördinator van dit Europese FP7 project dat vier jaar duurt en werkt samen met vier kennisinstituten: Universiteit van Cambridge (UK), GeoEcoMar (Roemenië), NIOZ (NL) en de universiteit van Cadíz (Spanje). Ook worden eindgebruikers al in een vroeg stadium betrokken om ervoor te zorgen dat de tool gebruiksvriendelijk is en in hun behoeften voorziet. Het streven is om het prototype ook buiten de testlocaties toepasbaar te maken.