Guayaquil (Ecuador) investeert in minder overstromingen en klimaatadaptatie

Gepubliceerd: 13 april 2018

Guayaquil, de grootste stad van Ecuador, is een van de meest kwetsbare kustdelta-steden in de wereld. Door de comibinatie intensieve regenval, hoge waterstanden in de omliggende estuaria en zeespiegelstijging zijn er regelmatig overstromingen in de stad.

Deltares leidt samen met de gemeente Guayaquil een consortium dat de stad weerbaar gaat maken tegen wateroverlast en overstromingen in de stad. Daarbij wordt gewerkt aan een flexibel integraal plan om voorbereid te zijn op de toekomstige klimaatverandering en een oplossing te bieden voor de huidige problemen. Het project zal na twee jaar resulteren in een investeringsstrategie voor de wijk Febres Cordero (ca. 400.000 inwoners), wat één van de meest kwetsbare gebieden is in de stad.

Vergelijkbaar met Nederlandse steden

Op woensdag 4 april vond een ontmoeting plaats tussen Deltares, burgemeester Nebot van Guayaquil en de Nederlandse ambassadeur om verdere samenwerking tussen Nederland en de stad te bekrachtigen. Guayaquil is een belangrijke havenstad in Ecuador en telt ongeveer 3 miljoen inwoners. Door de lage ligging in de rivierdelta is de situatie te vergelijken met steden in de Nederlandse rivierdelta, zoals bijvoorbeeld Rotterdam.

Meeting with the municipality of Guayaquil. From left to right: Mónica Menéndez (Subdirector International Cooperation), Juan Ramírez (director Risk Department), Jaime Nebot (Mayor of Guayaquil), Wiebe de Boer (Dutch Ambassador), Egbert Spaans (Honorary Consul for the Netherlands in Guayaquil) and Otto de Keizer (project manager, Deltares)

Geïntegreerde aanpak op basis van CRIDA (collaborative risk informed decision analysis)

Het project behelst een bottom-up kwetsbaarheidsbeoordeling, het zoeken en beoordelen van potentiële maatregelen en het ontwikkelen van een adaptieve strategie die kan worden uitgebreid met andere buurten en steden in de delta. Het consortium gebruikt hiervoor de CRIDA methode (Collaborative Risk Informed Decision Analysis). Hiermee wordt het plan participatief getoetst. De methode is recent ontwikkeld met bijdragen van met name Deltares en het US Army Corps of Engineers en zal later dit jaar gepubliceerd worden. In dit Guayaquil Partners for Water-project wordt deze geïntegreerde aanpak nu voor het eerst integraal gebruikt toegepast.

CRIDA steps

Consortium

Het consortium bestaat uit Rebel Group en De Urbanisten uit Nederland, de technische universiteit van Guayaquil, ESPOL, en de International Union for Conservation of Nature Unie voor het behoud van de natuur, IUCN. De totale projectfinanciering bedraagt ​​bijna zeshonderdduizend euro, waarvan 40% wordt gefinancierd door de gemeente Guayaquil en 60% door het Nederlandse Partners for Water 2016-2021-programma.