HERMANA: zorg voor beter watermanagement in de Valle del Cauca

Gepubliceerd: 11 juli 2019

De Valle del Cauca, in het westelijke deel van Colombia, is de op twee na grootste economie van het land. Suikerriet is er een belangrijke bron van inkomsten maar ook een gewas dat sterk afhankelijk is van voldoende water. Er is veel oppervlakte- en grondwater beschikbaar maar duurzaam gebruik van deze voorraad staat onder druk. Op 10 juli werd daarom HERMANA gelanceerd, een nieuwe tool om duurzaam watermanagement in de Valle del Cauca te bevorderen.

Betere communicatie over besluiten

De lokale overheidsorganisatie, Regionale Autonome Corporatie van Valle del Cauca (CVC), is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied. Zij brengen dagelijks en maandelijks bulletins uit over de watervraag en de beschikbaarheid, autoriseren vergunningen voor watergebruik, zijn mede verantwoordelijk voor planning van het waterniveau in het bovenstroomse reservoir en communiceren met de watervragers in het gebied. In die zin is hun werk vergelijkbaar met dat van de Nederlandse waterautoriteiten.

CVC beschikt wel over alle informatie over waterbronnen maar die is niet op een plek voor handen. Er was  behoefte aan een geintegreerd systeem om de besluitvorming eenduidig en transparant te maken. Dat zorgt voor betere en inclusieve beslissingen.

Delft FEWS-Colombia-systeem

HERMANA gebruikt het Deltares Delft FEWS-Colombiasysteem in combinatie met de droogte-indicatoren uit de tool van Future Water (InfoSequia, gebaseerd op satellietgegevens) en het hydrologische systeem van Hydrologic (HydroNET). In combinatie met de gegevens van CVC worden dashboards gemaakt met daarin verschillende indicatoren. Omdat het FEWS systeem van Deltares landelijk beschikbaar is en InfoSequia globale dekking heeft zouden er ook landelijk nog vergelijkbare dashboards gemaakt kunnen worden. De komende maanden wordt de ontwikkeling van het instrument dan ook gedeeld met andere lokale partners zodat dit bekend raakt.

verschillende systemen HERMANA

Relatie met Nederlandse waterschappen

HERMANA (wat zuster betekent in het Spaans) is een afkorting voor HERramienta para el MANejo integral del Agua en werd gebaseerd op de systemen die Nederlandse waterautoriteiten ook gebruiken. Bij CVC is HERMANA op maat gemaakt door experts in oppervlaktewater, grondwater, beslissingsondersteunende systemen, waterbeheer en bestuur zowel uit Nederland als uit Colombia. De samenwerking met CVC en andere Colombiaanse directoraten verliep bijzonder goed.

Het project kon tot stand komen door een Partners voor Water subsidie (RVO) en investering van CVC en bijdragen van Deltares, Hydrologic, FutureWater en de Nederlandse waterschappen. Het operationele testen en implementeren van InfoSequía in HERMANA is gedeeltelijk gefinancierd door het Horizon 2020 Onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst Nr. 700699.

Dit project wordt opgenomen in de conference proceedings van het het IAHR world congres 2019.