Het nieuwe Delta Life magazine is uit!

Gepubliceerd: 7 april 2017

De nieuwe 7e editie van Delta Life magazine besteedt volop aandacht aan ‘Water en gezondheid’ als dossier. Lora Fleming, directeur van het European Centre for Environment and Human Health, wijst op de gezondheidsrisico’s in relatie tot water en vertelt over het Europese Blue Health project. In het dossier valt te lezen welke onderzoeken er op dit moment worden gedaan om de gezondheidsrisico’s te beperken.

In het magazine ook een interview met Frank Heemskerk van de Wereldbank, en het belang van water bij economische vraagstukken. “Economische groei heeft grote dorst”. Hoe kan de Nederlandse kennis helpen bij vraagstukken rondom waterverdeling? En wat is de rol van de Wereldbank bij deze vraagstukken?

Verder een overzicht van het werk van Deltares in de Cauca vallei in Colombia, een gebied met extreme seizoenen. Recent is gebleken dat dit niet zonder risico’s is voor de bevolking. De kennis van Deltares over water en ondergrond wordt ingezet om bijvoorbeeld de ‘wetlands’ slim in te zetten om water op te vangen.

Lees de 7e editie van ons relatiemagazine Delta Life.

Ontvangt u liever een papieren versie? Mail dan uw naam, functie en organisatie naar info@deltares.nl en we nemen uw gegevens op in de verzendlijst.