Hoe de aarde de laatste 30 jaar is veranderd

Gepubliceerd: 25 augustus 2016

De wereld heeft er 115.000 km2 water en 173.000 km2 land bijgekregen gedurende de afgelopen 30 jaar. Deltares heeft een open tool ontwikkeld voor het analyseren van satellietgegevens en het visualiseren van veranderingen in land en water over de hele wereld. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in het blad "Nature Climate Change".

Eerste instrument dat op wereldschaal water- en landconversie laat zien

De Deltares Aqua Monitor is ontwikkeld door Gennadii Donchyts, een deskundige op het gebied van remote sensing bij Deltares. Het is het eerste instrument dat op wereldschaal, met een resolutie tot 30 meter nauwkeurig, laat zien waar water is omgezet in land en andersom. De Aqua Monitor maakt gebruik van vrij beschikbare satellietgegevens en Google Earth Engine, een platform voor analyse op wereldschaal van georuimtelijke datasets dat nu voor iedereen toegankelijk is. Gennadii Donchyts: “De Aqua Monitor toont aan dat tussen 1985 en 2015 over de hele wereld een gebied van ongeveer 173.000 km2, ruim vier keer Nederland, is omgezet in land. Tegelijkertijd is een oppervlakte van 115.000 km2 omgezet in water. Zowel gedocumenteerde als ongedocumenteerde veranderingen als gevolg van menselijk ingrijpen, natuurlijke variaties en klimaatveranderingen zijn nu aan het licht gekomen.”

Aqua Monitor-How did the Earth’s surface water change-736x414

http://aquamonitor.deltares.nl

Bekend en onbekend

Veel landen verstrekken wel gegevens over de bouw van dammen, maar tot nu toe was er altijd gebrek aan informatie over meer afgelegen of geïsoleerde gebieden. De Global Reservoir and Dams database vermeldt dat in Myanmar de wateroppervlakte tussen 1985 en 2010 is toegenomen is met ongeveer 400 km2. Met behulp van de Aqua Monitor hebben we gedurende dezelfde periode 1.180 km2 nieuw oppervlaktewater gevonden. Door het afdammen van de rivier de Rimjin in Noord-Korea vlakbij de grens met Zuid-Korea is een stuwmeer ontstaan met een oppervlakte van 12,4 km2, toe te schrijven aan de Hwanggang Dam waarvan gedacht werd dat die 35 km verder oostelijk lag. Deze onbekende stuwmeren kunnen zeer ernstige gevolgen hebben gehad voor gedwongen migratie van mensen en voor het milieu. Deze kwesties moeten nog verder worden onderzocht.

Invloed van de natuur of van de mens

De resultaten van de Aqua Monitor laten alleen de gezamenlijke gevolgen zien van natuurlijke variabiliteit en de invloed van de mens. Het is vaak moeilijk om te bepalen waardoor een verandering is veroorzaakt zonder bijzonderheden te kennen van de lokale water- en sedimentbalans. Terwijl veranderingen in de meanders in de delta van de Brahmaputra duidelijk natuurlijke oorzaken hebben, zijn de Mondriaanachtige vormen in de buurt van de Taiji Nai’er meren in China duidelijk door de mens gecreëerd.

Big data binnen handbereik voor iedereen

De algemene beschikbaarheid van analyses van big data van satellieten kan grote gevolgen hebben voor de monitoringcapaciteit en bijbehorende activiteiten. Op zeer lokale schaal kunnen alle burgers nu zonder hulp van deskundigen afwegingen maken als hun huizen worden bedreigd door kustererosie. Op regionale schaal kan een benedenstroomse oeverstaat op basis van jaarlijkse meetgegevens zien of buren bovenstrooms nieuwe wateronttrekkingen veroorzaken. Tenslotte kunnen op wereldschaal internationale instanties zoals de United Nations International Strategy for Disaster Reduction controleren of er nieuwe opslagcapaciteit wordt gecreëerd die zou kunnen leiden tot vermindering van het overstromingsrisico.

 

Jaap Kwadijk, wetenschappelijk directeur van Deltares: “Dit is nog nooit eerder gedaan. Daardoor is het moeilijk om je alle nieuwe toepassingen voor te stellen die van deze tool zullen profiteren. Maar omdat de tool door iedereen kan worden gebruikt, weet ik zeker dat er de komende paar jaar allerlei toepassingen zullen verschijnen”.