Hoe kan het eiland Majuro zich aanpassen aan de risico’s van natuurrampen en zeespiegelstijging? Een nieuwe studie

Gepubliceerd: 29 mei 2020

Meerdere natuurrampen en zeespiegelstijging bedreigen het levensonderhoud van bijna 30.000 mensen die op het Majuro-atol wonen. Ook worden de natuurlijke hulpbronnen en lokale ecosystemen. bedreigd. De regering van de Marshalleilanden werkt samen met Deltares om een ​​risicobeoordeling uit te voeren om de huidige en toekomstige risico's voor het atol te evalueren. Ook wordt onderzocht welke mogelijke mitigerende maatregelen kunnen worden genomen.

Foto: University of Guam (UOG)

Marshall eilanden

De Republiek Marshalleilanden is een van ‘s werelds kleinste, meest geïsoleerde en kwetsbare landen. De bevolking wordt geschat op ongeveer 59.000, waarvan de helft in de hoofdstad Majuro woont. De omvang en afgelegen ligging van de Marshalleilanden verhoogt de kosten van economische activiteit en maakt het onmogelijk schaalvoordelen te behalen. Het atol wordt beïnvloed door verschillende gevaren, waaronder overstromingen als gevolg van tyfoons, hoge golven, droogte, extreme regenval en kusterosie, allemaal verergerd door het effect van zeespiegelstijging en klimaatverandering.

Huidige en toekomstige risico’s

De regering van de Marshalleilanden heeft Deltares gevraagd om de huidige en toekomstige kustgevaren en in kaart te brengen en tot een voorstel te komen voor aanpassingsmaatregelen. De opdracht maakt deel uit van het PREP II-programma van de Wereldbank (Pacific Resilience Project Phase II), dat zich zal richten vroegtijdige waarschuwingssystemen, klimaatbestendige investeringen in kustlijnbescherming en effectieve respons bij rampen. De studie zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met andere regionale organisaties zoals de Pacific Community (SPC), het secretariaat van het Pacific Regional Environment Programme (SPREP) en de United States Geological Survey (USGS).

Over de studie

In dit project zal gebruik worden gemaakt van state-of-the-art numerieke modellen en een multi-hazard risicobeoordelingsmethodologie om de exacte locaties met een hoog risico te kunnen identificeren. Ook zal worden gekeken naar mogelijke aanpassingsmaatregelen en de bijbehorende kostenramingen. Het project zal in totaal twee jaar duren en om alle kennis over te dragen zullen er verschillende presentaties en trainingen voor de lokale overheid en andere relevante belanghebbenden worden gehouden. Hoewel de focus van de studie op het Majuro-atol zal liggen, zal Deltares ook een eerdere studie voor het eiland Ebeye (Deltares, 2017) bijwerken met nieuwe topografische metingen.

“Dit is een uiterst belangrijk project, zeker in het kader van de ontwikkeling van het Nationaal Adaptatieplan (NAP) voor de Marshalleilanden. De beoordeling van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering en de daarmee samenhangende maatregelen zijn belangrijk voor de veerkracht van de Marshalleilanden, ” zegt Kino Kabua, Chief Secretary van de Republiek van de Marshalleilanden.

Deltares-projectleider Alessio Giardino: “Dit is een unieke kans om onze samenwerking met de lokale regering te versterken en samen te werken met andere organisaties, zoals SPC, SPREP en USGS. Ik denk dat we een fantastisch team hebben, met lokale overheden en regionale en internationale organisaties. En dit is nodig om de kennis te ontwikkelen die nodig is om deze ongekende uitdagingen aan te pakken. Ik hoop dat dit project het begin zal zijn van een langdurige samenwerking die zal bijdragen aan het creëren van een veerkrachtige toekomst voor de Marshalleilanden.”

Numeriek model van de tyfoon Paka, gemaakt met Delft3D