Hoe maak je de tunnel van Rotterdamsebaan duurzaam?

Gepubliceerd: 2 juli 2014

De Rotterdamsebaan moet hét voorbeeld voor duurzame infrastructuur in Nederland worden is  ambitie van de gemeente Den Haag. Aan welke aspecten een duurzame tunnel moet voldoen was echter niet duidelijk.. Jasper Griffioen, expert water-en bodemkwaliteit bij Deltares maakt deel uit van het expertteam om de duurzaamheidaspecten vast te stellen, zodat Nederland kan bouwen aan de meest duurzame tunnel. Het expertteam leverde het inspiratiedocument Duurzaamheid op waarin negen aspecten worden beschreven met concrete voorbeelden om de Rotterdamsebaantunnel duurzaam te maken en de leefomgeving te verbeteren. Deze worden meegenomen in de aanbesteding van de Rotterdamsebaan.

Deltares bracht de expertise van duurzaam water en bodembeheer in en hoe maak je duurzaam gebruik van grondstoffen. “Bij het gebruik van de ondergrond moet de menselijke ingreep altijd geplaatst worden in het langetermijnperspectief, waarbij onomkeerbare effecten geminimaliseerd worden. Belangrijk uitgangspunt is voor mij dat je maximaal aansluit bij de natuurlijke potentie met zo min mogelijke technische ingrepen”, aldus Jasper Griffioen.

Water- en bodemkwaliteit verbeterd door gebruik te maken van de natuur

Natuurlijke inpassing is één van de aspecten van duurzaamheid. De Rotterdamsebaan kan zo gebouwd worden, dat de kwaliteit van het water, de bodem, de flora en de fauna in de omgeving van de weg verbeterd. De tunnel moet ook klimaatbestendig zijn. Door het extremere weer bij het veranderende klimaat is bijvoorbeeld bevriezing van het wegdek van de toe- en afritten een steeds regelmatiger voorkomende bedreiging van de beschikbaarheid van de tunnel. Door gebruik te maken van verwarmde toe- en afritten, hoeft er bij vorst niet gestrooid te worden. Hiermee wordt het milieu minder belast en de levensduur van de constructie niet bekort door het zout.

Betere bereikbaarheid door nieuwe verbindingsweg

De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg tussen het rijkswegennet vanaf knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de centrumring van Den Haag met daarin een geboorde tunnel van bijna twee kilometer lang. Met de komst van de Rotterdamsebaan wordt de Utrechtsebaan ontlast, waardoor de bereikbaarheid van Den Haag verbetert.

Meer informatie

Expertteam onder leiding van TU Delft en COB

Bekijk het inspiratiedocument Duurzaamheid op de COB-website.