Hoogwatervoorspellings- en waarschuwingssysteem voor de Sava: een voorbeeld van internationale samenwerking

Gepubliceerd: 1 november 2018

Deltares heeft samen met Royal HaskoningDHV, Eptisa, het Hydro-Engineering Institute Sarajevo en Mihailo Andjelic vijf Oost-Europese landen in het stroomgebied van de Sava een nieuw voorspellings- en waarschuwingssysteem (Sava FFWS) gebouwd. Vorige week werd de eindversie (2.0) van het systeem geleverd en operationeel ingebruik genomen tijdens het afsluitende evenement in Zagreb.

Rampzalige overstromingen in 2014

Tussen 14 en 20 mei 2014 vonden desastreuze overstromingen plaats in het stroomgebied van de Sava. In Kroatië, Bosnië, Herzegovina en Servië vielen 79 doden en was er veel economische schade. De totale schade in het gebied bedroeg naar schatting 3,8 miljard euro.

Veelzijdig systeem

Sava FFWS is een veelzijdig hoogwatervoorspellingssysteem op basis van de beschikbare gegevens en computermodellen uit vijf verschillende landen: Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië. Het heeft tot doel tijdig te waarschuwen voor overstromingen om zo ernstige schade zoals in 2014 te voorkomen. Voor het eerst zijn de gegevens en modellen van alle afzonderlijke landen samengevoegd en toegankelijk gemaakt in een gezamenlijk systeem. Ook is, waar mogelijk, een koppeling gemaakt tussen meteorologische prognosemodellen en hydrologische modellen. Dit maakt het Sava FFWS tot een uniek systeem in de regio en een voorbeeld voor de rest van de wereld als het gaat om grensoverschrijdende samenwerking bij overstromingsvoorspelling.

Uitdagingen

Hanneke Schuurmans (Royal HaskoningDHV): “Het configureren van het Sava FFWS was technisch gezien een hele uitdaging. De grootste uitdaging was echter om het systeem zodanig in te richten dat het zou voldoen aan alle behoeften van de belanghebbenden. Om dat te bereiken, hebben we samengewerkt met alle partijen die betrokken zijn bij het stroomgebied van de Sava. Als het systeem daadwerkelijk aansluit op hun dagelijkse situatie en leidt tot vergroting van de capaciteit, voelen ze zich er verantwoordelijk voor. Zo zorgen we dat ze het systeem in de toekomst blijven ondersteunen en gebruiken, waardoor het risico op overstromingen zoals die van 2014 wordt verminderd.”

Goed werkende basis voor uitbreidingen in de toekomst

Klaas-Jan van Heeringen (teamleider van Deltares): “We moesten alle beschikbare data over de rivier en meteorologische gegevens koppelen aan de hydrologische en hydraulische modellen. Maar hoe moet je omgaan met de verschillen tussen de 19 maatschappelijke organisaties, verdeeld over de 5 landen langs de Sava? We moesten heel wat organisatorische uitdagingen en verschillen in ervaring en cultuur overwinnen. Door steeds te blijven communiceren hebben we deze problemen opgelost. Daardoor kunnen we nu een waardevol product leveren. We bieden hiermee een goed werkende basis voor uitbreidingen en eventuele ontwikkelingen in de toekomst, zoals het berekenen van lage waterstanden en gebruik voor navigatie en waterkrachtcentrales.”

Groepsfoto van de eindgebruikers / stakeholders tijdens de eindworkshop vorige week in Zagreb.

De Delft-FEWS software

Het Sava FFWS voegt meerdere numerieke hydrologische en hydraulische modellen samen om een simulatie te maken van de verwachte stromingen en waterstanden in het hele stroomgebied van de Sava. Het systeem is gebouwd op basis van de software Delft-FEWS, een open softwareplatform voor integratie van gegevens en data, dat door Deltares is ontwikkeld voor waterbeheer en voorspellingen.