Impact nieuwe groene woestijnstad op grondwater

Gepubliceerd: 25 augustus 2017

In Koeweit verrijst binnenkort een heel nieuwe stad. De ambitie van de South Saad Al Abdullah New City is om een milieuvriendelijke stad te worden waar 400.000 inwoners hun thuis vinden. In een gebied zo groot als ongeveer de stad Utrecht komt straks een hoogwaardige technologische en ecologische infrastructuur. En dat bij meer dan 45 graden in de zomer en een gemiddelde temperatuur van 28 graden.

Koeweit bestaat voor een groot deel uit woestijn en het kan er wel 50 graden zijn. Water is dan een belangrijke en strategische grondstof. In het gebied waar de stad komt te liggen is grondwater (in twee aquifers) beschikbaar. Het grondwater wordt gebruikt als mengwater om ontzilt zeewater geschikt te maken voor de zoetwatervoorziening en voor de landbouw.

Zorgen over impact op kwaliteit grondwater

research in Koeweit

Er zijn zorgen over de impact van een nieuwe stad op de kwaliteit van het grondwater op de lange termijn en tijdens de bouw. Daarom was een van de eisen van de Koeweiti overheid aan de Koreaanse consultant die de stad ontwerpt, dat er een onafhankelijk onderzoek door een internationaal kennisinstituut zou komen om de eventuele risico’s voor het grondwater in kaart te brengen. Sophie Vermooten, de projectleider van Deltares zegt hierover: “Wij gaan die uitdaging om in zeer korte tijd goed onderbouwde conclusies en aanbevelingen te formuleren vol vertrouwen aan. We hebben voldoende geologische kennis en grondwater expertise om dit te kunnen doen en inmiddels is er een multidisciplinair team aan het werk.

Samenwerking tussen Koeweit en Korea

De bouw van de stad is een samenwerking tussen the Public Authority for Housing Welfare (PAHW) van Koeweit en de Land and Housing Corporation (LH) in Korea. Deltares werkt in een consortium onder leiding van de Korean Engineering and Architecture company Sunjin.