Impact orkanen in Europa neemt in de toekomst mogelijk toe

Gepubliceerd: 22 oktober 2017

Orkanen zijn tot op heden een relatief zeldzaam verschijnsel in Europa. Dit komt door de koudere zeewatertemperaturen in dit gebied. Echter de orkaan Ophelia, die op 16 oktober 2017 Ierland bereikte in de vorm van een zware stormdepressie, heeft geleid tot flinke schade, overstromingen en zelfs een aantal slachtoffers in Ierland. Hoewel dit een van de zwaarste stormen van de afgelopen decennia was die Europa bereikt heeft, is het mogelijk niet de zwaarste van de toekomst. Kennisinstituut Deltares simuleerde afgelopen week de effecten van mogelijke toekomstige orkanen in Europa.

Meer sterkere orkanen in West-Europa

Onderzoek van onder andere het KNMI geeft aan dat klimaatverandering in de toekomst kan leiden tot meer sterkere orkanen in West-Europa en dat we mogelijk grotere impacts kunnen verwachten. De impact van orkanen is erg afhankelijk van het pad dat de orkaan volgt en hoe sterk deze is. Om te onderzoeken wat effecten zijn van mogelijke toekomstige orkanen, hebben Deltares experts simulaties gemaakt voor andere mogelijke toekomstige orkaantrajecten. Deze simulaties laten zien dat waterstanden en golven op verschillende locaties wel eens flink hoger kunnen worden, met mogelijk hogere overstromingskansen, als een orkaan een iets ander pad volgt. Dit wordt weergegeven in de onderstaande animaties. Expert Deepak Vatvani van Deltares zegt hierover: “Het is voor de toekomst belangrijk dat de watermodellen effecten van orkanen goed kunnen simuleren om zo een juiste voorspelling van de mogelijke impacts te kunnen maken. Op dit moment houden we weinig rekening met orkaanwinden en daarmee onderschatten we mogelijk de impacts.”

Ierland en Groot-Brittannië onder vuur

Op basis van de orkaantrajecten die zijn gesimuleerd, lijken vooral Ierland en Groot-Brittannië verhoogde overstromingskansen te hebben en bij een ongunstige koers kan ook Frankrijk impact verwachten. Nederland lijkt op basis van deze simulaties vooralsnog veilig voor de effecten van orkanen, maar dit hangt dus af van welk pad de orkaan volgt. In het algemeen zouden door een orkaan waterstanden met mogelijk twee meter kunnen stijgen in de gevoelige gebieden. Vooral als dit gebeurt tijdens hoogwater zijn overstromingen te verwachten. Verder kunnen orkanen ook hoge golven veroorzaken die schade kunnen toebrengen aan kustinfrastructuur (zoals havens en huizen aan de kust) en aan stormvloedkeringen en duinsystemen die onze veiligheid tegen invloeden van de zee moeten waarborgen.

Als we niets doen…

Als we niets doen zullen dit soort zwaarder wordende stormen door klimaatverandering steeds meer overstromingen en schade veroorzaken, bovenop de voorspelde zeespiegelstijging. Gelukkig neemt de kennis over dit type fenomenen en de gevolgen daarvan toe. Ook kunnen we op basis van modelvoorspellingen rekening houden met extreme stormsituaties in het ontwerp en onderhoud van onze kustinfrastructuur. Om ook in de toekomst droge voeten te houden, is het daarom van groot belang dat er veel aandacht blijft voor onderzoek en actie op het gebied van klimaatverandering en de effecten op onze kusten.