Indonesië en Nederland lanceren initiatief grootschalig kustherstel Java

Gepubliceerd: 3 maart 2015

3 maart, Jakarta – De Indonesische en Nederlandse overheid lanceren vandaag een omvangrijk publiek-private samenwerking om de veiligheid van de noordkust van Java te verbeteren. Het doel is om de snelle erosie van deze kust tegen te gaan en een ​​stabiele delta te realiseren door unieke integratie van mangrove restauratie, kleinschalige infrastructuur en duurzaam landgebruik.

Het initiatief (totale kosten vijf miljoen) wordt gefinancierd door het Nederlandse Fonds Duurzaam Water en wordt vandaag bekendgemaakt door de gouverneur van Midden-Java, een hoge delegatie van de ministeries van Marine Affairs and Fisheries (MMAF), Public Works en Human Housing (PU) en het Nederlandse Ecoshape Consortium.

De Nederlandse publiek-private samenwerking “Building with Nature”

Het kustverdedigingsproject in Java is een van de meest toonaangevende initiatieven van het ‘Bouwen met de Natuur Innovatieprogramma” van Ecoshape. Deze publiek-private samenwerking richt zich op waterbouwkundige oplossingen die aan de eisen van de samenleving voldoen en zoveel mogelijk nieuwe kansen creëren voor de natuur. De samenwerking maakt de overgang  van puur traditionele keringen zoals dijken naar duurzame oplossingen die werken met de natuur mogelijk , bijvoorbeeld door bescherming van mangrovebossen en kwelders. Deze oplossing blijkt vaak goedkoper en is beter voor de lokale economie en het milieu door duurzame visserij en CO 2 opslag.

Stichting Wetlands International coördineert het Bouwen met de Natuur in Indonesië namens Ecoshape. Dat doen zij in samenwerking met de Indonesische regering, adviesbureau Witteveen + Bos, kennisinstellingen Deltares,  Wageningen Universiteit & Research centrum en UNESCO-IHE, baggerbedrijven Boskalis en Van Oord, de lokale overheid en de lokale bevolking

Sterk geërodeerde kustlijn in Java leidt tot overstromingsgevaar

Maar liefst dertig miljoen mensen langs de kust in Noord-Java kampen met overstromingsgevaar veroorzaakt door erosie. De problemen zijn grotendeels het gevolg van de kap van mangrovebossen voor de aanleg van visvijvers, infrastructuur en grondwaterwinning. Op sommige plaatsen is meer dan 3 kilometer van het land al weggeslagen door de zee en hele dorpen opgeslokt door het water. Veel mensen verliezen daarnaast grotendeels hun inkomsten, tot 60-80% in sommige dorpen. Belangrijke economische motoren in Indonesië, de landbouw en visserij lijden dan ook multi-miljarden verliezen.

Succesvol pilot-project Demak district uitgebreid

Het vijf jaar durende programma richt zich op de meest aangetaste stukken kustlijn in het district Demak in Noord-Java en is het vervolg op een succesvol pilotproject. De verwachting is dat in Demak de zeespiegelstijging zal leiden tot overstromingen van wel 6 kilometer landinwaarts in 2100; 14.700 hectare land kan dan onderlopen en dat heeft ingrijpende gevolgen voor de veiligheid van meer dan 70.000 mensen naast het verlies van 6.000 hectare kweekvijvers.

De partners zullen een 9 kilometer strook van sediment doorlatende dammen bouwen met technieken die ook in de kwelders van de Waddenzee toegepast worden. Hiermee wordt verloren land teruggewonnen wat tot herstel van het mangrovebos leidt. Tegelijkertijd levert het initiatief mangrove-vriendelijke visvijvers en alternatieve duurzame vormen van inkomsten op zodat nieuwe kap van mangroves wordt voorkomen en de economie optimaal profiteert van de natuur.

De lange termijn doelstelling van deze privaat-particuliere samenwerking is om kustmanagers van overheden zowel als de particuliere sector in Indonesië maar ook in andere delen van de wereld te inspireren om de Bouwen met de Natuur aanpak in te bedden in beleid en landschapsplanning.

Bouwen met de Natuur thema VN Wereld Conferentie voor Rampenbestrijding

Wetlands International promoot de Bouwen met de Natuur aanpak onder meer tijdens Derde VN Wereld Conferentie voor Rampenbestrijding die van 14-18 maart 2015 plaatsvindt in de stad Sendai in Japan, waar een nieuw tienjarig verdrag zal worden gesloten. Het verminderen van risico’s door beter beheer en herstel van natuur is voor de eerste keer een centraal thema in deze conferentie.

Contact persoon:

Deltares: Bregje van Wesenbeeck
Email: Bregje van Wesenbeeck, Telefoon +31(0)6 5159 4127

Project manager: Femke Tonneijck
Email: femke.tonneijck@wetlands.org, Telefoon: +31 318 660 937

Meer informatie (inclusief animatie en video):

Ecoshape: http://ecoshape.nl/en_GB/securing-eroding-delta-coastlines–demak—indonesia-.html

RVO: http://english.rvo.nl/news/kick-start-fdw-second-call-2014-indonesia

Brochure