Indonesië verkent Nederlands kustbeheer voor aanpak overstromingen Java

Gepubliceerd: 14 maart 2014

Een hoge delegatie van het ministerie van Marine Affairs and Fisheries (MMAF) uit Indonesie bezoekt Nederland van 17 – 21 maart om zich te oriënteren op duurzaam kustbeheer. De directeur-generaal Marine, Coast and Small Islands, dr. Sudirman Saad, M.Hum, de adviseur van de Minister, Mr Ukay Karyadi en vijf directieleden gaan met Nederlandse kust-en delta experts kennis uitwisselen over met name ‘Bouwen met de Natuur’, ofwel het integreren van infrastructuur, natuur en maatschappij. Dit wordt in Nederland bijvoorbeeld toegepast in onze wetlands (kwelders) in de Waddenzee. Indonesië kampt steeds vaker met overstromingen, zoals langs de kust van Noord Java. Hier staat de veiligheid van miljoenen inwoners op het spel.

Ook de bestuurlijke kant van ons kustbeheer, is een belangrijk onderwerp tijdens het bezoek. Daarom spreekt de delegatie naast de deskundigen van Deltares, Wetlands International en Ecoshape, ook met Deltacommissaris Wim Kuijken en verschillende ministeries.

Niet alleen de harde traditionele keringen

Indonesië wil voor haar kustverdediging niet alleen harde traditionele keringen maar ook duurzame natuurlijke oplossingen. Belangrijk daarvoor is om lokale autoriteiten en bevolking bij de plannen te betrekken.
Verschillende delen van Indonesië hebben al lange tijd last van een sterk eroderende kust. Dit wordt vaak veroorzaakt door ondoordacht gebruik, zoals het wegkappen van mangrovebossen voor bijvoorbeeld de aanleg van visvijvers, en daarnaast door hoge golven en zeespiegelstijging. De erosie verloopt snel met tientallen meters per jaar en in extreme gevallen soms meer dan 100 meter per jaar. Dat heeft ingrijpende consequenties voor de kustveiligheid, het ecosysteem en voor de visserij, een belangrijke bron van inkomsten.

Bouwen met de natuur

Enkele voorbeelden van Bouwen met de natuur in Nederland zijn het project ‘Ruimte voor de Rivier’, de kwelders van de Waddenzee en de Zandmotor in Kijkduin. Deze projecten worden tijdens het bezoek bezocht. De Nederlandse voorbeelden bieden ook voor het buitenland mogelijkheden voor economisch duurzame veiligheid. Wetlands International, Deltares en het Indonesische ministerie van Marine Affairs and Fisheries hebben al proefprojecten op Java gestart om mangrovebossen langs de kust te herstellen. Deze projecten zijn bijzonder succesvol en laten zien dat dit zeker één van de oplossingen kan zijn voor herstel van de Indonesische kust.

mangrove herstel Java

mangrove herstel Java

Persuitnodiging:

Officiële opening, dinsdag 18 maart, 09:30, Deltares, Rotterdamse weg 185, Delft
Pers is welkom om de formele opening van de uitwisseling bij te wonen met toespraken van Wim Kuijken, Deltacommissaris Nederland en dr. Sudirman Saad, M.Hum, directeur-generaal van Marine, Coast and Small Islands – Ministerie van Marine Affairs and Fisheries Indonesie (MMAF).

Op locatie in Nederland, donderdag 20 maart, 13:00, De Seedykster Toer, Zeedijk 8, Marrum
Pers is welkom de delegatie te vergezellen tijdens hun bezoek aan de kwelders (zoutmeren). Na dit bezoek wordt een persconferentie georganiseerd. U kunt hier de delegatieleden en vertegenwoordigers van de Nederlandse organisaties spreken. Ook is er gelegenheid voor het nemen van foto’s.

U kunt zich voor het locatiebezoek in Marrum opgeven bij Shirley Dofferhoff telefoon 088 335 8526.

Voor meer informatie over het bezoek of de wetlandsprojecten kunt u contact opnemen met Susanna Tol, communicatieadviseur van Wetlands International,
M 0622624702

Foto’s van onder andere het project op Java zijn te downloaden in de dropbox