Innovatief model voor overstromingsrisico’s

Gepubliceerd: 24 september 2014

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt dit jaar een half miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een overstromingsmodel, waar Deltares aan heeft meegewerkt. Het online model, Aqueduct, moet in beeld brengen hoe kwetsbaar laaggelegen gebieden zijn voor overstromingen. Ook geeft het model inzicht welke overstromingsrisico’s kunnen ontstaan door klimaatverandering.

Dat maakt het mogelijk voor landen om maatregelen te nemen die de verandering van het klimaat zo veel mogelijk beperken en zorgen voor een veiliger leefomgeving. Dat heeft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) bekend gemaakt in New York. Mansveld neemt daar deel aan de klimaattop van de Verenigde Naties.

Kennis van overstromingen zit in ons DNA

“De kennis van overstromingen zit in ons DNA. Laten we die kennis gebruiken om andere landen te helpen om goede risicoanalyses te maken en hun inwoners te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering”, aldus staatssecretaris Mansveld.

2966[1]

Consortium

Om te kunnen anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering is het nodig om te weten welke effecten klimaatverandering heeft op de leefomgeving, de economie en de veiligheid. Landen kunnen het overstromingsmodel Aqueduct straks gebruiken om die risico’s in kaart te brengen en te beoordelen welk effect hun maatregelen tegen overstromingen hebben. De Nederlandse waterkennis kan op die manier wereldwijd worden gebruikt. Het overstromingsmodel Aqueduct wordt ontwikkeld door een consortium van het Amerikaanse World Resources Institute (WRI), Deltares, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Klimaattop

Minister-president Rutte en staatssecretaris Mansveld nemen deze week deel aan de Klimaattop ‘Climate Change 2014, Catalyzing Action’. De top wordt georganiseerd door secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties en heeft als doel om overheden, bedrijfsleven en andere partijen te bewegen tot meer klimaatambitie. Tijdens de top gaat Nederland aandacht vragen voor de wijze waarop het, samen met het bedrijfsleven, steden en maatschappelijke organisaties de klimaatambities- en financiering koppelt aan innovatie en kansen voor export en groei.

Meer informatie: www.wri.org