Internationale hydrologen bundelen kennis

Gepubliceerd: 6 augustus 2014

Afgelopen week verscheen het artikel ‘Floods and climate: emerging perspectives for flood risk assessment and management’ in het vakblad Natural Hazards and Earth System Sciences.

In dit artikel pleiten 30 internationale hydrologen, waaronder Laurens Bouwer van Deltares, ervoor om een sterkere koppeling te maken tussen hydrologische kennis, kennis van het klimaat en kennis van de omgeving. Op deze manier ontstaat er een breder perspectief op het gebied van overstromingsrisico’s.

2945[1]

Relatie tussen klimaatverandering en overstromingsrisico’s

Het is bekend dat stroomgebieden verschillend reageren op veranderingen in het klimaat, en deze verschillende gevoeligheden kunnen worden benut om betere voorspellingen te doen. Ook is er meer begrip nodig van de fysieke oorzaken van het optreden van hoogwater, om de statistische verbanden beter te kunnen interpreteren. Een sterkere integratie van hydrologische kennis met maatschappelijk aspecten (zoals kwetsbaarheid en schade) kan helpen om risico’s meter in kaart te brengen. Om deze relaties tussen klimaatverandering en overstromingsrisico’s te kunnen leggen, is het nodig dat er meer initiatieven ontstaan waarbij partijen met verschillende kennisdisciplines informatie en data met elkaar uitwisselen. Deze oproep wordt gedaan in het artikel.

Ondersteund door European Geosciences Union (EGU)

De groep internationale hydrologen komt regelmatig samen tijdens workshops met steun van de European Geosciences Union (EGU). Deze workshops worden georganiseerd om met elkaar van gedachten te wisselen en het afzonderlijke werk van experts te bundelen in een gezamenlijk artikel. Eind dit jaar zal er bij Deltares in Delft een EGU workshop worden georganiseerd over de validatie van risicomodellen.

Link naar artikel