Internationale specialisten nieuwe chemische verontreinigingen bij Deltares

Gepubliceerd: 20 oktober 2014

De afgelopen week waren bij Deltares in Delft meer dan honderd specialisten in nieuwe verontreinigingen, zoals medicijnen en health care producten, bijeen. De specialisten zijn allen betrokken bij het EU-project SOLUTIONS. Hierin werken veertig Europese onderzoekspartners met elkaar samen.

Tijdens de bijeenkomst werd kennis uitgewisseld en de eerste resultaten van het project besproken.

2998[1]

Veel problemen voor Europese waterkwaliteit

SOLUTIONS is door de EU gestart omdat nieuwe verontreinigingen door onder meer medicijnen en health care producten, veel problemen kunnen opleveren voor de Europese waterkwaliteit. Over de chemische stoffen die hiervoor worden gebruikt is nog te weinig bekend. Hierdoor is een effectieve aanpak niet mogelijk. SOLUTIONS moet hierin verandering brengen. Deltares coördineert voor het onderzoek de waterkwaliteitsmodellering en stelt software beschikbaar.

Voorkomen en sneller analyseren

Belangrijk doel van SOLUTIONS is beter te voorspellen welke stoffen onder welke omstandigheden problemen gaan veroorzaken. Jos van Gils van Deltares: ‘Als we dat weten, kunnen we goed onderbouwde richtlijnen opstellen die voorkomen dat de verontreiniging ontstaat. Met SOLUTIONS willen we tools ontwikkelen waarmee waterbeheerders proactief kunnen handelen. Daarnaast willen we tools ontwikkelen voor waterbeheerders waarmee ze sneller een analyse kunnen maken als zich een probleem voordoet zodat grootschalige verspreiding wordt voorkomen.’

SOLUTIONS is gestart op 1 oktober 2013 en loopt tot 1 oktober 2018.