Jaarverslag 2013 verschenen

Gepubliceerd: 29 april 2014

Het Jaarverslag van Deltares over 2013 is verschenen. Het bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste projecten van Deltares in 2013. Het geeft een overzicht van de kennisontwikkeling op de vijf maatschappelijke thema’s waarop Deltares zich richt. In het tweede deel laat Deltares zien hoe het zijn kennis deelt met anderen. In het derde en laatste deel, staan de jaarcijfers en de bedrijfsgegevens over 2013.

Bekijk het jaarverslag online.