Johan Remkes nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Deltares

Gepubliceerd: 28 september 2020

Per 1 oktober wordt Johan Remkes de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Deltares. Met Remkes krijgt Deltares een voorzitter met brede politieke en bestuurlijke ervaring en veel affiniteit met maatschappelijke onderwerpen die de leefomgeving raken.

Remkes: “Deltares heeft als internationaal gerenommeerd kennisinstituut een belangrijke publieke taak. De leefbaarheid van onze delta staat onder druk door klimaatverandering, bodemdaling, droogte en een wereldwijd tekort aan zoetwater. Er liggen enorme kansen om met betrouwbare kennis op het gebied van water en ondergrond Nederland veilig, duurzaam en leefbaar te houden. Ik zie, ook internationaal, een grote behoefte aan kennisontwikkeling als een belangrijke ‘versneller’ van oplossingen voor een transitie naar een duurzame economie.”
Tot 1 juli van dit jaar was Remkes waarnemend burgemeester van Den Haag. Daarvoor was hij onder andere Commissaris van de Koning in Noord-Holland, minister van Binnenlandse Zaken en vice-premier.

Remkes volgt Karla Peijs op die sinds januari 2014 voorzitter was van de Raad van Toezicht van Deltares.