Raad van Toezicht Deltares 2016

Gepubliceerd: 30 januari 2014

Mevrouw drs. K.H.M. (Karla) Peijs, oud-minister van Verkeer en Waterstaat en oud-commissaris van de Koningin in Zeeland, is per 1 januari 2014 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van het kennisinstituut Deltares.

Samenstelling Raad van Toezicht Deltares

 

Mevr. drs. K.H.M. Peijs (voorzitter)

Mevr. Ir. S.M. Jungjohann

Drs. L.H.M. Kohsiek

Ir. H.E. Nieboer

Ir. F.A. Verhoeven