Kos­ten-ba­ten­ana­ly­ses voor over­stro­mings­ri­si­co­be­heer: meer aan­dacht voor kwets­ba­re groe­pen

Gepubliceerd: 20 juni 2019

Overstromingen veroorzaken veel menselijk leed en leiden tot grote economische verliezen. Beslissingen over het toewijzen van de vaak onvoldoende beschikbare financiële middelen voor het reduceren van overstromings­risico’s roepen niet alleen vragen op over efficiëntie, maar ook over eerlijkheid en duurzaamheid. Onzekerheid over de toekomst verhoogt de complexiteit van deze beslissingen. Jarl Kind (econoom Deltares) onderzocht hoe een op sociale welvaart gebaseerd kosten-baten analyse (KBA) voor overstromingsrisicobeheer beslissingen ondersteunt in een context van onzekerheid.

Jarl doet in zijn onderzoek een aanbeveling voor het beter en anders toepassen van kosten-baten analyses die gebruikt worden voor het onderbouwen en prioriteren van investeringen in maatregelen tegen overstromingen. In deze kosten-batenanalyses dient meer aandacht te zijn voor de verschillen tussen rijk en arm, kwetsbaar en niet kwetsbaar, en voor onzekerheid in de toekomstige ontwikkelingen. Een betere toepassing van deze KBA’s leidt tot andere aanbevelingen en daarmee tot andere politieke keuzes over wie bescherming nodig heeft en waar en hoeveel bescherming nodig is. Dit is zeer relevant aangezien er miljarden dollars per jaar nodig zullen zijn om een groeiende wereldbevolking wereldwijd te beschermen tegen het gevaar van overstromingen.

Jarl: “In arme landen kunnen maatregelen die de schade anders verdelen over de bevolking (denk aan verzekeringen, compensatie en hulp) belangrijker zijn dan fysieke maatregelen die de absolute hoogte van het overstromingsrisico reduceren”.

Jarl promoveerde gistermiddag aan de VU.