Kusterosie Zuid-Koreaanse oostkust onder de loep

Gepubliceerd: 21 juli 2017

De oostkust van Zuid-Korea erodeert op verschillende plekken en vormt een bedreiging voor de infrastructuur en mensen die vlak langs de kust wonen. De laatste jaren zijn er verschillende maatregelen getroffen om de erosie tegen te gaan zoals suppleties, golfbrekers, en strekdammen, maar die zijn niet altijd succesvol geweest.

De Koreaanse overheid startte daarom het CoMIDAS-project (“Coastal Modeling, Intelligent Defense and Adaptation based on Scientific Understanding”). Dit project heeft als doel de oorzaken van de erosie beter te begrijpen, zodat de Koreaanse overheid effectieve maatregelen kan nemen.Samen met het Korean Institute for Ocean Science and Technology (KIOST) helpt Deltares de kusterosie aan de Koreaanse oostkust beter te begrijpen en te voorspellen om tot adequate mitigatiestrategieën te komen. Onze kennis delen we actief met onze Koreaanse partners, zodat zij in de toekomst zelf aan de slag kunnen om de erosie tegen te gaan. Onlangs hebben KIOST en Deltares hun contact voor het 3e jaar verlengd om gezamenlijk verder te werken aan de doelstellingen van CoMIDAS-project.

Doorgronden van een complex systeem

“De oostkust maakt deel uit van een complex en dynamisch systeem”, vertelt Wiebe de Boer, kustmorfoloog bij Deltares. “De kust daar heeft te maken met veel deining en een complexe zeebodem met zandbanken in de vooroever en rotsachtige uitstulpingen verder uit de kust. Regelmatig wordt de kust geteisterd door een langstrekkende tyfoon. Daarnaast zijn er verschillende ingrepen op de kust geweest die allemaal invloed hebben op de aan- en afvoer van sediment. Je moet goed begrijpen hoe deze processen elkaar beïnvloeden om te kunnen voorspellen wat er gebeurt in de toekomst en hoe je er op kan inspelen om erosie tegen te gaan.” We analyseren de processen in het kustsysteem over verschillende tijd- en ruimteschalen: van een individuele storm tot de effecten over meerdere decennia en van een individueel strand tot een geheel kustvak. Om al deze schalen te kunnen beschouwen, gebruiken we verschillenden modelleringstechnieken die we samenbrengen in één raamwerk.

In dit laatste jaar van het CoMIDAS-project werken we aan:

  1. Oplevering van het numerieke modelraamwerk
  2. Verbetering van ons procesbegrip en onze numerieke modellen in samenwerking met de TU Delft
  3. Vertaling van de resultaten in (modelleer) richtlijnen voor de Zuid-Koreaanse kustingenieurs

Ook dit jaar zullen regelmatig KIOST-medewerkers naar Deltares in Delft komen om samen aan het onderzoek te werken en kennis uit te wisselen.