Laatste proef in Deltagoot voor POV-Waddenzeedijken

Gepubliceerd: 28 november 2019

Hoge golven sloegen woensdagmiddag 27 november op de Noorse stenen die op dat moment in de Deltagoot van Deltares liggen. In opdracht van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W) toetste Deltares de sterkte van niet-ingegoten Noorse Steenzetting.

Aanleiding

Eerder al werd in het kader van datzelfde onderzoek ingegoten Noorse steen en de invloed van overgangsconstructies (bv steen naar asfalt) op de stabiliteit beproefd. Verschillende bezoekers vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de POV-W, de waterschappen en enkele marktpartijen waren getuigen van de laatste reeks proeven voor het POV-W onderzoek in de Deltagoot. De POV-Waddenzeedijken is een samenwerking van de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan. De drie waterschappen delen de Waddenzeedijk die op verschillende trajecten is afgetoetst. De afgelopen jaren hebben zij onder de vlag van de POV-Waddenzeedijken twaalf verschillende onderzoeken uitgevoerd waarbij is gekeken naar andere manieren om de dijk te versterken en nieuwe inzichten op te doen waar het dijkbekledingen betreft, waaronder steenzettingen. De resultaten worden meegenomen in de verschillende dijkversterkingsprojecten die zijn of de komende jaren worden uitgevoerd.

Conservatief

De huidige toetsmethodes voor steenzettingen worden door beheerders als conservatief beschouwd. Hierdoor bestaat het vermoeden dat de steenzettingen in het verleden of te zwaar ontworpen zijn of dat ze te snel zijn afgekeurd. Door goed te onderzoeken hoe sterk de steenzettingen daadwerkelijk is, kan dit veel geld besparen. Bijvoorbeeld doordat dijken minder snel afgekeurd worden of goedkoper worden in aanleg.

Testen in de praktijk

Om tot concrete en valide resultaten te komen zijn drie dijkconstructies in de Deltagoot nagebouwd en beproefd met golven. Tegelijkertijd vonden nauwkeurige metingen plaats met behulp van sensoren. De Deltagootproef voor ingegoten Noorse Steen is in 2016 uitgevoerd. De Deltagootproeven voor niet-ingegoten Noorse Steen en naar de invloed van overgangsconstructies vonden in de laatste maanden van 2019 plaats.

Mark Klein Breteler, onderzoeksleider bij Deltares: “We zien steeds dat bezoekers onder de indruk zijn van de kracht van de golven. Zelfs deze zware stenen van 30-150 kg, zorgvuldig gezet door een professionele steenzetter, worden op den duur murf gebeukt en spoelen van de dijk. De Deltagoot is het ultieme gereedschap waarmee we innovaties testen of, zoals nu, meten bij welke golfhoogte een antieke steenzetting bezwijkt.”

Eerste miljoenen al terugverdiend

Door nauwkeurig te testen kun je vermoedens bevestigen of weerleggen. “Daarom is de inzet van de Deltagoot in ons onderzoek zo belangrijk”, aldus Ate Wijnstra, projectmanager POV-Waddenzeedijken. “Voor ons leverde dat in 2016 al gunstige resultaten op. Toen hebben we ingegoten Noorse steen in de goot beproefd en werd duidelijk dat deze steenzetting op het dijktraject tussen Eemshaven en Delfzijl kon blijven liggen.  Dit leverde een besparing op van 23 miljoen euro”. De verwachting is dat ook de onderzoeken naar de overgangsconstructies en niet-ingegoten Noorse steen leiden tot besparingen. In januari 2020 zijn alle meetgegevens geanalyseerd en kunnen de resultaten gedeeld worden.

Meters maken

De POV-W wordt gefinancierd vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het HWBP is een alliantie van alle Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat. Door zeespiegelstijging en grotere afvoeren in de rivieren moet de komende jaren 1.100 kilometer aan dijken worden versterkt. Innovatie is essentieel om dijken sneller, goedkoper en beter te maken.