Leidingen in dijken: zijn ze veilig of moeten ze wijken? Impressie van het middagsymposium tijdens de Deltares Software Dagen

Gepubliceerd: 15 juni 2017

Tijdens het middagsymposium “Leidingen in dijken; zijn ze veilig of moeten ze wijken?" is er door sprekers en aanwezigen enthousiast ingegaan op de vraag hoe we het misschien niet altijd gelukkige huwelijk tussen leidingen en waterkeringen kunnen verbeteren. Daarbij zijn door de circa 70 aanwezigen gezichtspunten vanuit de waterschappen, de netbeheerder, regelgeving, aannemerij, advisering en kennisontwikkeling toegelicht en met elkaar besproken.

Reacties van sprekers

Het middagsymposium werd gehouden op dinsdag 13 juni, tijdens de Deltares Software Dagen 2017, bij Deltares in Delft.

Enkele quotes van de sprekers, over het huwelijk en over de plek van de leiding t.o.v. de waterkering:

  • “Kabels en leidingen vormen uitsluitend een toprisico omdat keringbeheerders en netbeheerders zich niet inleven in elkaars belangen.”
  • “Erop en erover, of er toch liever onder door?”
  • “Onzekerheden van zowel de waterkering als de leiding moeten integraal worden meegenomen in een probabilistische aanpak”.
  • “Gestuurd boren als de oplossing om niet of over of ondiep onder de waterkering door te moeten gaan. Dit is technisch uitdagend, maar er kan veel en vele voordelen t.o.v. de meer traditionele oplossingen”.
  • “Waterschappen en leidingeigenaren hebben een kans samen tot betere oplossingen te komen”.
  • “Innovatie op dit gebied moet worden gestimuleerd. Er is onderzoek mogelijk en gewenst hoe het anders kan binnen de regels en de kaders”.

Verbinding tussen werelden

Bij de opzet en uitvoering van het symposium was ook de Project Overstijgende Verkenning (POV) Kabels en Leidingen betrokken. Deze POV is binnen het HoogwaterBeschermingsProgramma in de laatste fase van een plan van aanpak. Het doel van de POV is om veiligheidsrisico’s te optimaliseren en beheersen, verbinding te creëren tussen werelden, beweging tot stand brengen en resultaten zoeken die iedereen met elkaar wil bereiken. De resultaten van het symposium vormen input voor de activiteit ‘Handelingsperspectief veiligheidsrisico’. De POV zal in september 2017 van start gaan.

Veel kansen en veel energie

Het middagsymposium toonde veel kansen en veel energie. Er is een flinke lijst witte vlekken en kennisleemten samengesteld. Er waren veel wensen om met elkaar verbonden te blijven en samen werking te blijven zoeken. En vanuit de gemeenschappelijke belangen kwam duidelijk handelingsperspectief naar voren.