Masterclass ‘Nieuwe ontwikkelingen in waterveiligheid: hoe houden we onze voeten droog?’

Gepubliceerd: 25 maart 2014

Een goede bescherming tegen overstromingen is voor de veiligheid en welvaart van ons laaggelegen land van groot belang. In de afgelopen jaren zijn er mede door ontwikkeling van nieuwe kennis, het Deltaprogramma en rampen in het buitenland verschillende ontwikkelingen geweest in het denken over hoogwaterbescherming in Nederland. Over deze ontwikkelingen wordt op 24 april een masterclass gegeven.

Masterclass nieuwe ontwikkelingen in waterveiligheid hoe houden we onze voeten droog

De masterclass heeft als titel ‘Nieuwe ontwikkelingen in waterveiligheid: hoe houden we onze voeten droog? Matthijs Kok (Hoogleraar TUDelft) verzorgt deze masterclass samen met Timo Schweckendiek (onderzoeker Deltares / TUDelft). Naast alumni van de TU Delft mogen ook andere geïnteresseerden in dit onderwerp zich aanmelden voor deze middag.

De workshop wordt gehouden van 16.00 tot 19.00 uur bij de TU Delft.

Meer informatie TUDelft