Nanoplastics gevaarlijker voor milieu en gezondheid dan microplastics

Gepubliceerd: 11 maart 2014

Hoe omvangrijk het probleem van de nanoplastics is, weten we nog niet. Toch is er reden tot bezorgdheid. Want uit onderzoek weten we dat de zeer fijne plastic deeltjes gemakkelijk celmembranen kunnen passeren en organen bereiken. De opgenomen deeltjes kunnen onder meer ontstekingen veroorzaken en de genexpressie veranderen.’

Dat zegt ecotoxicoloog Dick Vethaak, senior onderzoeker bij Deltares en bijzonder hoogleraar aan de VU Amsterdam, in het digitale magazine Over de Zee. In het artikel wordt erop gewezen dat de toegenomen aandacht voor onderzoek naar microplastics verheugend is, maar dat het gevaar van de nog kleinere nanoplastics voor milieu en gezondheid waarschijnlijk veel groter is en nader moet worden onderzocht.

Snelle stijging hoeveelheid nanoplastics

Vethaak wijst erop dat de hoeveelheid nanoplastics snel groeit. ‘Ze worden door de industrie steeds vaker toegepast. Bijvoorbeeld om gericht medicijnen af te leveren in specifieke delen van het lichaam, maar ze worden ook steeds meer verwerkt in cosmeticaproducten, verven en lakken, elektronica en auto’s. Daarnaast neemt het aantal nanoplastics toe door fysische verwering van microplastics.’

Nanoplastics komen in voedselketen terecht

De deeltjes nanoplastic komen via regenwater of de douche in het riool terecht. Vethaak: ‘Uit een verkennende studie is gebleken dat nanoplastics niet via de rioolzuiveringsinstallatie worden verwijderd en dus via rivieren uiteindelijk in zee belanden.’ Daar is de kans groot dat ze in de voedselketen terecht komen en een dreiging vormen voor de gezondheid.

Vethaak pleit voor meer onderzoek naar de omvang van het probleem. Niet alleen op zee maar vooral ook in zoet water om zo de bronnen op te sporen.

De complete tekst van het artikel ‘Nanoplastics gevaarlijker dan microplastics’ vindt u hier.