Nationale Analyse Waterkwaliteit online

Gepubliceerd: 3 september 2020

Vanaf vandaag zijn de resultaten van de nationale analyse waterkwaliteit online in te zien. Via deelonderwerpen wordt aandacht besteed aan beleid, doel en toestand maar ook mogelijke maatregelen en handelingsperspectieven. Dit alles is te vinden via de homepage van de website van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (zie link in de zijbalk).

Experts van Deltares zijn zowel bij de Nationale analyse waterkwaliteit uitgevoerd door  PBL, als de thema’s van de Kennisimpuls Waterkwaliteit betrokken.  Deltares heeft projectleiders voor de thema’s grondwater en brakke wateren, dit zijn respectievelijk Wilko Verweij en Gerben van Geest.

De Nationale analyse waterkwaliteit (Naw) laat zien hoe we er op het gebied van de waterkwaliteit voor staan. Maar ook in hoeverre Nederland met de nu voorziene maatregelen in 2027 de KRW-doelen gaat halen en waar extra inspanningen nodig zijn. Daarmee is de Naw ook belangrijke input voor de thema’s waaraan wordt gewerkt in Kennisimpuls verband.

De onderwerpen die aan de orde komen in de analyse zijn:

Organisatie (governance) van het waterkwaliteitsbeleid
Opkomende stoffen in oppervlaktewater
Medicijnresten in oppervlaktewater
Microplastics in oppervlaktewater
Verontreinigende stoffen in oppervlaktewater
Biologie in oppervlaktewater
Nutriënten in oppervlaktewater
Gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater
Kwaliteit drinkwaterbronnen
Grondwater

De Kennisimpuls Waterkwaliteit

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten gezamenlijk aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Daarmee kunnen waterbeheerders en andere partijen de juiste maatregelen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. In het programma brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk.