Nederland helpt Wisbech met waterveilige gebiedsontwikkeling

Gepubliceerd: 8 juni 2017

Nederlandse waterexperts gaan het Engelse stadje Wisbech helpen met een ontwikkelplan van een nieuw, waterveilig, woongebied. Deltares, Royal HaskoningDHV en Nelen & Schuurmans ondersteunen het Engelse drinkwaterbedrijf Anglian Water om tot een veilig en duurzaam nieuw woongebied te komen, als onderdeel van het Wisbech2020 initiatief. Hiervoor hebben zij een innovatieve aanpak waarbij stakeholders tijdig worden betrokken. Voor deze methode, genaamd TRICO, ontvingen zij eind vorig jaar de Engelse innovatieprijs.

TRICO-aanpak

TRICO staat voor ‘Toolset for Rapid Interactive Collaborative Optioneering’. De methode houdt in dat stakeholders middels innovatieve visualisatietechnieken (o.a. een MAP Table, snelle hydrologische modellen voor overstromingssimulaties) direct worden betrokken bij het opstellen van het totale ontwerp. Er wordt bovendien naar meerdere aspecten dan alleen waterveiligheid gekeken, zoals cascade effecten bij kritische infrastructuur, recreatiemogelijkheden, leefomgeving en kwaliteit van het landschap.

Dana Stuparu (projectleider Deltares) “Dit project is een mooi voorbeeld van geïntegreerde waterveiligheidsbenadering voor Wisbech. Alle relevante stakeholders komen direct bij elkaar om mee te denken hoe waterveilgheid het beste met gebiedsontwikkeling kan worden gecombineerd. Vanuit Deltares bekijken we het brede perspectief en wij faciliteren de samenwerking met behulp van een MapTable”.

Strenge regels

In Wisbech zijn plannen om een nieuwe wijk te ontwikkelen, met circa 10.000 woningen. Deze wijk kan een oplossing vormen voor de bevolkingsdruk voor het nabijgelegen Cambridge. Echter, de beoogde nieuwe wijk ligt in een overstroombaar gebied, waar de bouwregels streng zijn. Alleen voor een duurzame, innovatieve aanpak maakt men ruimte. Hiervoor wordt naar Nederland gekeken.

Nederland als inspiratiebron

Engeland heeft elke paar jaar te maken met overstromingen in zijn vele stroomgebieden (gemiddeld 1 miljard euro schade per jaar). Er is een meerjarenprogramma voor het aanpakken van risico-locaties; dit betreft vaak complexe situaties waarbij met meerdere belangen rekening moet worden gehouden. Dit leidt vaak tot sterke vertraging, en een risico op weinig draagvlak voor te technocratische oplossingen. Daarnaast is er landelijk een groot tekort aan woningen; in overstromingsrisicogebieden wordt woningbouw sinds circa 2000 sterk ontmoedigd. De procedures maken het mogelijk, maar zeer moeilijk om een uitzondering te maken voor plannen met een duurzaam veilig ontwerp (t.a.v. waterkeringen, waterbeheer, inrichting). Voor dit soort uitzonderingen wordt Nederland gezien als een inspiratiebron.

Financiering

Het project wordt mede ondersteund en -gefinancierd door Partners voor Water (Nederlandse overheid).