Nederlands-Franse samenwerking binnen project GO-FRESH

Gepubliceerd: 27 januari 2014

In het project GO-FRESH (Geohydrological Opportunities FRESH water supply) onderzoekt Deltares in een consortium in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem.

Hierbij wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van zoetwater in perioden van wateroverschot voor gebruik in droge perioden. In Zeeland draaien sinds 2013 een drietal proeven, die veelbelovend lijken voor de beschikbaarheid van zoet water voor de landbouw.

Monitoringgegevens via een website direct beschikbaar

Deltares werkt samen met het Franse bedrijf ImaGeau om veranderingen in zoutconcentraties in het grondwater te monitoren. De Subsurface Monitoring Device (SMD) ontwikkeld door ImaGeau meet in een boorgat de geleidbaarheid van de ondergrond en het grondwater. Als het grondwater verzoet of verzilt verandert deze geleidbaarheid en de SMD legt deze trends vast.

De metingen met hoge resolutie in de tijd (dagelijks) en ruimte (10-20 cm nauwkeurigheid verticaal) worden direct naar een website verstuurd en kunnen dus op afstand bekeken worden.
ImaGeau meet bij De Kreekrug Infiltratie Proef de groei van de zoetwaterlens in het zoute grondwater. Uit deze metingen blijkt het succes van de proef: na slechts enkele maanden infiltratie van regenwater zijn er al goede resultaten.

Ondertekening samenwerking in aanwezigheid van premier Rutte en president Hollande

In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is 20 januari een samenwerkingsovereenkomst getekend door Laurent Depraz, president ImaGeau en Maarten Smits, algemeen directeur Deltares. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van president Hollande en premier Rutte.
Het consortium voor dit Kennis voor Klimaatproject bestaat uit Deltares (trekker), Alterra, KWR, Acacia en Hogeschool Zeeland.

Maarten Smits en Laurent Depraz ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst

Maarten Smits en Laurent Depraz ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst

 

Het project GO-FRESH wordt gefinancierd door Kennis voor Klimaat, Provincie Zeeland, Meeuwse handelsonderneming bv, STOWA, Gemeente Schouwen-Duiveland, ZLTO, Waterschap Brabantse Delta, Productschap Tuinbouw in samenwerking met het waterschap Scheldestromen.