Nederlandse ‘building with nature’- aanpak bij kustherstel Java en Bali

Gepubliceerd: 27 maart 2014

Indonesië wil op grote schaal Nederlandse ‘building with nature’-technieken toepassen bij het herstellen van haar kusten. Indonesië werkt al samen met Deltares en Wetlands International bij het proefproject voor natuurlijk mangroveherstel langs de noordkust van Java. De aanpak hiervoor is gebaseerd op een traditionele Nederlandse methode die wordt toegepast in de Waddenzee. Vanwege de eerste veelbelovende resultaten wil Indonesië de mogelijkheden om het proefproject verder op te schalen, onderzoeken. Tevens overweegt Indonesië de aanleg van een zandmotor ter bestrijding van de kusterosie bij Kuta Beach op Bali nader te onderzoeken.

Dit bleek tijdens het bezoek van een delegatie van het Indonesische ministerie van Marine Affairs and Fisheries (MMAF) afgelopen week aan Deltares en de milieuorganisatie Wetlands International. De Nederlandse aanpak voor kustbescherming stond centraal. Naast technisch inhoudelijke kennis, kwamen ook de bestuurskundige aspecten voor het realiseren van oplossingen aan bod. De Indonesiërs zijn enthousiast over de Nederlandse methode ‘bouwen met de natuur’. Hierbij wordt het natuurlijk systeem gebruikt om de kustveiligheid te vergroten.

Kust erodeert met tientallen meters per jaar

Indonesië heeft op diverse locaties, waaronder Java en Bali, te maken met ernstige kusterosie. Op sommige plekken bedraagt de erosie tientallen meters per jaar. Dit vormt een directe bedreiging voor het wonen en werken van de inwoners langs de kust en kustherstel is hard nodig.

 

Traditionele landaanwinningsmethode in de Waddenzee....

Traditionele landaanwinningsmethode in de Waddenzee….

 

.. wordt toegepast bij herstel van mangrovebossen in Indonesië

.. wordt toegepast bij herstel van mangrovebossen in Indonesië

Mangroveherstel op Java met Nederlandse landaanwinningsmethode

Het mangroveherstel langs de noordkust van Java (in de buurt van Semarang) is gebaseerd op een traditionele landaanwinningstechniek die in Nederland al decennia wordt toegepast in de Waddenzee. Kilometers mangroven langs de Javaanse kust zijn gekapt om plaats te maken voor visvijvers. Mangroven spelen echter een grote rol bij de kustveiligheid, vanwege de golfdempende werking. Voor de Javaanse kust zijn nu doorlaatbare houten dammen gebouwd, die golven dempen en sediment vasthouden. Hiermee wordt land teruggewonnen en condities gecreëerd voor de natuurlijke vestiging van mangroven. Naast kustveiligheid, zijn mangroven ook de kraamkamer voor vele vissen en schelpdieren en een bron van inkomsten voor de bewoners.

Zandmotor bij Kuta Beach

Ook Kuta Beach op Bali, een populaire toeristische bestemming, heeft te maken met erosie sinds de aanleg van een vliegveld in zee. Indonesië wil het strand beschermen en herstellen en wil de mogelijkheden van een zandmotor nader onderzoeken. De Zandmotor is een grootschalige zandsuppletie langs de kust tussen Ter Heijde en Kijkduin. Door wind, golven en stroming verspreidt het zand zich de komende twintig jaar langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Het vormt daar nieuw strand en duin, dat ons tegen zeespiegelstijging beschermt en extra ruimte voor natuur en recreatie biedt.

Voor een film over het proefproject mangroveherstel op Java klik hier