Nederlandse expertise maakt New Orleans meer weerbaar tegen klimaatverandering

Gepubliceerd: 25 juli 2018

Kennisinstituut Deltares gaat New Orleans veerkrachtiger maken tegen bodemdaling en zeespiegelstijging. Om de weerstand van de stad te vergroten, ontvangt New Orleans van het Amerikaanse Ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling 141,3 miljoen dollar voor hun plan ‘Reshaping the Urban Delta’. Deltares gaat het plan mede uitvoeren en zal de ondergrond in kaart brengen.

Veerkrachtige stad

Elk jaar zakt New Orleans met gemiddeld 6-8 mm en een groot deel van de stad ligt onder zeeniveau. De gevolgen van orkaan Katrina in 2005 kwamen extra hard aan omdat het water naar de laaggelegen gebieden stroomde en daarna weggepompt moest worden. Kernpunt van het plan ‘Reshaping the Urban Delta’ is investeren in ruimtelijke inrichting. New Orleans kan hiermee een veerkrachtige stad worden die beter bestand is tegen de huidige de water- en bodemdalingsproblemen. Problemen die naar verwachting de komende decennia alleen maar groter worden vanwege zeespiegelstijging, zware regenbuien en verdere bodemdaling. Een robuuste inrichting en waterinfrastructuur is cruciaal voor de overleving en de economische welvaart van de stad. Het plan richt zich allereerst op het Noordoostelijke district ‘Gentilly’. Vandaaruit zal worden opgeschaald naar uitwerking voor heel New Orleans.

Het begint bij de ondergrond

Samen met The Water Institute of the Gulf (TWIG) en met medewerking van andere lokale partners, zoals Tulane University en Deltares USA Inc, zal Deltares zich de komende anderhalf jaar vooral richten op de ondergrond van New Orleans. Het doel is om ervoor te zorgen dat regenwater, oppervlaktewater, grondwater en bodemdaling binnen het stedelijk gebied in samenhang kan worden beheerd.

Onzichtbare ondergrond zichtbaar maken

Deltares zal beginnen met een analyse van de huidige situatie: hoe ziet de ondergrond en grondwaterstroming eruit en welke effecten zijn te verwachten van klimaatverandering, zeespiegelstijging en verdere bodemdaling? De  analyse bestaat uit 63 grondboringen in de stad.  Ook worden er specificaties voor meetinstrumenten opgesteld en komt er een database voor meetdata om ook in de toekomst betrouwbare metingen te kunnen verrichten. Tot slot wordt er gewerkt aan een numeriek grondwater-bodemdalingsmodel en volgt er een ontwerp en installatie van een integraal watermonitornetwerk.

Roelof Stuurman (technisch projectleider / grondwaterexpert Deltares): “Je kunt niet managen wat je niet weet. De ondergrond zie je niet. Er is tot nog toe geen kennis van het systeem –, dus weten we ook niet hoe grondwater en oppervlaktewater reageren op maatregelen of op klimaatverandering. Ik ben trots op de aandacht voor de ondergrond in dit project. De ondergrond brengt bedreigingen met zich mee, zoals bodemdaling, maar het biedt ook kansen om water op te slaan bijvoorbeeld door middel van regentuinen, die water kunnen bergen”.

Groene oplossingen

Nadat de ondergrond in kaart is gebracht kijken de onderzoekers naar het effect van mogelijke oplossingen als verminderde drainage en meer grondwatervoeding. Huidige groene oplossingen zoals waterdoorlatende straten en regentuinen worden eveneens geëvalueerd: wat kost het, hoe effectief zijn ze nu echt en wat vergt het bijvoorbeeld aan onderhoud? Tot slot zal er ook een studie worden verricht naar de mogelijkheden van een ‘real-time’, geautomatiseerd bemalingssysteem dat gebruik maakt van weersvoorspellingen.

Grondwaterexpert Roelof Stuurman (Deltares) geeft schoolkinderen in New Orleans praktijkles over hun ondergrond.

Bewoners betrekken

Het project betrekt nadrukkelijk stakeholders (inclusief bewoners) en draagt daardoor bij tot een grotere bewustwording van het belang van de ondergrond voor een laaggelegen (delta-)stad, zo is de verwachting. De resultaten moeten ook aantonen wat op verschillende schaalniveaus, van particulier terrein tot wijkniveau, kan worden gedaan om bodemdaling en overstromingen te verminderen en om het beleid van de stad en waterschap te ondersteunen (Sewage and Water Board of New Orleans).

Deltares USA Inc

Deltares werkt binnen deze opdracht als onderaannemer van Deltares USA Inc. Deltares USA Inc is een kleine, volledig onafhankelijke Amerikaanse organisatie gevestigd in Silver Spring (Maryland).