Nederlandse experts ontwikkelen masterplan voor beheersing overstromingsrisico’s deel van Colombia

Gepubliceerd: 3 maart 2014

Een Nederlands consortium gaat een masterplan ontwikkelen voor de beheersing van overstromingsrisico’s in het Cauca rivierbekken, in het westen van Colombia. Regelmatig zijn er overstromingen in dit gebied. Deze overstromingen vormen niet alleen een directe bedreiging voor de mensen in het gebied, maar veroorzaken ook veel economische schade.

Een Nederlands consortium gaat een masterplan ontwikkelen voor de beheersing van overstromingsrisico’s in het Cauca rivierbekken, in het westen van Colombia.  Regelmatig zijn er overstromingen in dit gebied. Deze overstromingen vormen niet alleen een directe bedreiging voor de mensen in het gebied, maar veroorzaken ook veel economische schade.

Intensieve samenwerking van zes partijen

Het consortium bestaat uit Deltares, Arcadis (lead), Dienst Landelijk Gebied, Waterschap de Dommel en Daphnia ecologisch advies. De Nederlandse bedrijven werken intensief samen met experts van het Colombiaanse Corporacíon Autónoma Regional del Valle del Cauca, een organisatie die vergelijkbaar is met een waterschap in Nederland.

Ruimte voor de Rivier als voorbeeld

Bij de ontwikkeling van het masterplan betrekt het consortium het gedachtengoed van Ruimte voor de Rivier, het programma in Nederland om overstromingen tegen te gaan. Het masterplan moet draagvlak en commitment hebben van de betrokken autoriteiten en de belangrijkste sociaal-economische stakeholders. Het actief en tijdig betrekken van de stakeholders vormt daarom een belangrijke sleutelfactor tot succes.

Het consortium gaat het komende jaar aan de slag en zal eind maart 2015 gereed zijn.

Meer informatie:

www.arcadis.nl