Nederlandse methode landaanwinning werkt in Indonesië

Gepubliceerd: 25 september 2014

De in Nederland ontwikkelde kwelderwerken blijken soelaas te bieden tegen de sterke kusterosie van Noord-Java. Dit zegt Han Winterwerp, specialist bij Deltares en hoogleraar aan de TU Delft, in de Volkskrant op basis van de eerste resultaten van een project in het district Demak.

Jaarlijks verdwijnt honderd meter kust

Winterwerp werkt mee aan het landaanwinningsproject aan de Noord-Javaanse kust. De kusterosie gaat hier schrikbarend snel met zo’n honderd meter per jaar. Belangrijke oorzaak is dat de mangrovebossen, de natuurlijke kustverdediging, in hoog tempo verdwijnen voor economische doeleinden. Volgens Winterwerp lopen zesduizend dorpen (met drie miljoen inwoners) langs de kust hierdoor gevaar.

Methode dateert uit de Middeleeuwen

Om de aftakeling te keren, ontwikkelde een Nederlands consortium een methode, gebaseerd op een Nederlandse methode die hier al sinds de middeleeuwen wordt toegepast. De kust op een natuurlijke manier laten aangroeien en de vegetatie herstellen, staan hierbij centraal. Er is voor de natuurlijke methode van kustverdediging gekozen, omdat ‘harde’ oplossingen in de vorm van dijken in Indonesië weinig zin hebben. Langs de modderige kusten kunnen de dijken snel wegzakken in de slappe bodem.

Naast Deltares zijn EcoShape, Witteveen+Bos, Imares-Wageningen UR en Wetlands International bij het project betrokken.

2973[1]