Nederlandse watersector aan de slag in Polen

Gepubliceerd: 25 juni 2014

De Nederlandse watersector heeft vandaag een extra stimulans gekregen om aan de slag te gaan in Polen. Een consortium, waaronder Deltares, tekende vandaag in Warschau twee overeenkomsten. Dit was in het bijzijn van Minister Ploumen, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.
Koning Willem Alexander en Koningin Maxima

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima

Partners for International Business in Polen

Naast Deltares maken Rothuizen, Arcadis, EuroLandscape en RDH deel uit van het consortium. De eerste overeenkomst die werd getekend is ‘Partners for International Business (PIB)’ , samen met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. PIB is geschikt voor een groep bedrijven en kennisinstellingen die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden en waarbij de RVO handels en investeringsbelemmeringen wegneemt. De tweede overeenkomst betreft een concreet project in Polen voor het bevaarbaar maken van de rivier de Wisla, in opdracht van de Poolse overheid.

Problemen Wisla rivier

De Wisla rivier is de langste en grootste rivier in Polen. De rivier is niet overal bevaarbaar voor boten met veel diepgang. Vooral in de buurt van Warschau is de rivier meestal te ondiep om te bevaren. Daardoor is er ook geen commerciële scheepvaart meer mogelijk. Om dit probleem op te lossen slaan de 17 omliggende Poolse gemeentes de handen ineen, waarbij ze het consortium hebben gevraagd voor het riviergebied tussen Warschau en Gdansk een integrale aanpak te ontwikkelen met aandacht voor waterveiligheid, hydrologie en ruimtelijke ordening.

Staatsbezoek Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

De ondertekening vond plaats tijdens een handelsmissie van Nederland naar Polen, op 24 en 25 juni onder leiding van Minister Ploumen, om de samenwerking tussen beide landen op het gebied van water, energie, landbouw en transport te versterken. Bij de handelsmissie waren ook Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aanwezig.