Nieuw besturingssysteem boezemgemalen Rijnland houdt rekening met weerverwachtingen, waterkwaliteit en energiekosten

Gepubliceerd: 17 juli 2018

Afgelopen maand werd voor de boezemgemalen van het Hoogheemraadschap van Rijnland een nieuwe, geautomatiseerde versie van het besturingssysteem opgeleverd. Dit systeem, genaamd BOSBO 3.0, is gebaseerd op de Deltares software Delft-FEWS en RTC-Tools en houdt rekening met weerverwachtingen, waterkwaliteit en energiekosten. De nieuwe versie is ontwikkeld door Rijnland en Deltares in het kader van het TKI-project Rekenen aan Slim Watermanagement, in samenwerking Nelen & Schuurmans en Actemium.

Meer inzicht in verwachte neerslag en windkracht

Rijnland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. De polders malen hun overtollig water naar de boezem van Rijnland. De beheerders van het Rijnlandse boezemsysteem streven naar een zo gelijkmatig mogelijk waterpeil, binnen een marge van drie centimeter. Dit is best een uitdaging, gezien de variabele neerslag en windkracht. Hoe meer inzicht er is in de variabelen, hoe beter de beslissingen genomen kunnen worden. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden om minder stroom te gebruiken, door rekening te houden met het getij en met variabele energiekosten (piek- en daltarief). Zo kost het bij eb minder energie om water vanuit de polder naar zee te pompen dan bij vloed, als je tegen het hoge water in moet pompen. Het nieuwe systeem houdt rekening met al deze factoren.

Zoutgehalte gemeten

Klaas-Jan van Heeringen, specialist operationeel waterbeheer bij Deltares: “Het waterschap rekende eerst alleen met de huidige waterstand en de hoeveelheid neerslag en wind. Nu wordt ook de lange termijn weersverwachting meegenomen. Het nieuwe systeem rekent zelf uit wat het beste moment is om water uit de polder te malen. Verder wordt ook het zoutgehalte gemeten. Daar waar zout water omhoogkomt uit diepe kwelpolders, kan namelijk een ‘zoutprop’ ontstaan in het watersysteem”.

Vooruitkijken door middel van simulaties

Met het toenemende aantal hoosbuien wordt vooruitkijken en tijdig anticiperen steeds belangrijker. Wat helpt om wateroverlast te voorkomen, is dat er nu ook simulaties kunnen worden gedraaid. Daardoor gaat de kwaliteit van het waterbeheer omhoog, wordt energie bespaard en kan er nog beter samen worden gewerkt met de omgeving. Alles om droge voeten te houden in dit lage deel van Nederland!

Kennisdelen

Per saldo is het nieuwe sturingsmodel een paradepaardje wat betreft het operationeel gebruik van RTC-Tools. De benodigde kennis en functionaliteit kon worden ontwikkeld dankzij co-financiering vanuit TKI. Dit betekent dat deze kennis ook vrij beschikbaar komt via de wiki pagina van het TKI project.