Nieuw onderzoek: aantal dodelijke slachtoffers door orkanen neemt wereldwijd af

Gepubliceerd: 10 november 2017

Ondanks recente voorbeelden van enorme schade en verliezen als gevolg van zware regenval en stormvloeden, zoals bij de orkanen Harvey en Irma, is er nieuw bewijs dat er tegenwoordig minder slachtoffers vallen bij dergelijke natuurrampen.

Nieuw onderzoek van Deltares en TU Delft, dat deze week gepubliceerd is in het tijdschrift Environmental Research Letters, toont aan dat het aantal dodelijke slachtoffers in dichtbevolkte verstedelijkte kustgebieden aanzienlijk is afgenomen.

Minder risico

Het is belangrijk om inzicht te hebben in de veranderingen in de kwetsbaarheid van regio’s voor de gevolgen van natuurgeweld omdat deze veranderingen bepalend zijn voor de huidige en toekomstige risico’s. De klimaatverandering leidt tot zwaardere regenval en stijging van de zeespiegel, waardoor overstromingen in kustgebieden vaker voorkomen. Daarmee neemt ook de behoefte aan kustbescherming toe. In het verleden eisten stormvloeden soms enorme aantallen slachtoffers, zoals de overstromingen na orkaan Katrina in 2005, met honderden dodelijke slachtoffers, en de stormvloed in Bangladesh in 1970, waarbij 300.000 slachtoffers vielen. De analyse van grote stormvloeden laat zien dat daarbij jaarlijks gemiddeld meer dan 8000 mensen omkomen en 1,5 miljoen mensen schadelijke gevolgen ervan ondervinden. Desondanks is er in de loop der tijd een dalende lijn te zien in natuurrampen waarbij zeer hoge aantallen (meer dan 10.000) slachtoffers vallen. Zulke rampen zijn de afgelopen 25 jaar zeldzaam geweest. Dat is goed nieuws. Het bewijst dat ondanks de toenemende kans op overstromingen en de wereldwijde groei van het aantal bewoners van de kuststreken, de risico’s kleiner zijn geworden.

Monitoring en voorspelling gangbare praktijk

Wat nog belangrijker is, is het feit dat het aandeel dodelijke slachtoffers (sterftecijfer) vrijwel overal ter wereld gestaag afneemt. Ook als uitgegaan wordt van gelijke waterhoogten bij de stormvloeden, is het sterftecijfer in de loop der jaren gedaald. De onderliggende reden is dat het monitoren en voorspellen van orkanen rond de meeste oceanen gangbare praktijk is geworden. Overheden hebben systemen geïnstalleerd die al vroeg alarm slaan en zorgen dat mensen op tijd geëvacueerd kunnen worden. Daarnaast hebben kustbeschermingswerken ertoe geleid dat gebieden minder kwetsbaar zijn. En dat betekent weer dat vele levens beschermd zijn.

Dr. Bas Jonkman, hoogleraar Waterbouwkunde aan de TU Delft en een van de auteurs van de studie, vertelt: “De huidige risicomodellen zijn nog gebaseerd op gebeurtenissen uit het verleden. Ze moeten dus geactualiseerd worden om betrouwbare voorspellingen te kunnen doen van de huidige en toekomstige risico’s van gebeurtenissen met dodelijke slachtoffers. Die gegevens zullen onmisbaar zijn voor veel onderzoekers en modelontwikkelaars.”

Dr. Laurens Brouwer, senior researcher bij Deltares en hoofdauteur van de studie: “Dit is duidelijk het bewijs dat alle inspanningen voor het wereldwijd verminderen van de risico’s succesvol zijn geweest. Ze werpen hun vruchten af. Nu moeten we ervoor zorgen dat de verbetering en verdere verspreiding van voorspellingsystemen en het bouwen van kustbescherming gelijke tred houden met de toenemende dreiging van de zeespiegelstijging.”