Nieuw protocol zorgt voor verbetering voorspellen zeespiegelstijging

Gepubliceerd: 4 september 2014

Marc Hijma van Deltares is bedenker van een nieuw protocol dat verwachtingen voor regionale zeespiegelstijgingen verbetert. Als dat protocol eenmaal wereldwijd wordt toegepast betekent dat een enorme stap voorwaarts in het voorspellen van zeespiegelstijging. Het nieuwe protocol wordt opgenomen in het Handbook of Sea Level Rise dat in maart 2015 uitkomt.

Elk punt een objectieve foutenanalyse

Hijma, ‘Ik ga in Schotland een nieuw protocol presenteren waarmee databases met geologische regionale zeespiegelgegevens kunnen worden gevuld met voor elk punt apart een objectieve foutenanalyse. Die foutenanalyse maken is erg belangrijk omdat die de verwachtingen voor de regionale zeespiegelstijging verbeteren. Uiteindelijk moet dat leiden tot een wereldwijde database. We hebben het dan over tienduizenden datapunten.’

In september komen veertig wereldwijde experts op het gebied van zeespiegelstijging bij elkaar in Schotland om onder andere over het voorspellen van zeespiegelstijging te praten. Marc Hijma, expert bij Deltares, is als enige van een kennisinstituut uitgenodigd voor deze PalSea conferentie. De andere experts komen van universiteiten.

2950[1]Zeespiegelpunt op 15 m diep in een bouwput onder Rotterdam-Blijdorp. De bruingrijze-lichtgrijze-bruingrijze band ter hoogte van het handvat van de schep vormt de streepjescode van het zeespiegelniveau van 8500 jaar geleden.

Zeespiegelpunt op 15 m diep in een bouwput onder Rotterdam-Blijdorp. De bruingrijze-lichtgrijze-bruingrijze band ter hoogte van het handvat van de schep vormt de streepjescode van het zeespiegelniveau van 8500 jaar geleden.

Wat is het verschil met de huidige manier

Er worden natuurlijk al regelmatig voorspellingen gedaan over hoeveel de zeespiegel in de toekomst stijgt. Wat is dan het verschil met de huidige manier van voorspellen? Hoeveel de zeespiegel stijgt verschilt per gebied en dat wordt niet meegenomen in de huidige verwachting. ‘Met een goede regionale verwachting kun je op de juiste plek ook de beste maatregelen nemen. Het is daarom belangrijk om dat wel te kunnen.’ aldus Hijma.

Voorspelling van zeespiegelstijging doen we met informatie uit het verleden

Hijma is aardwetenschapper, handig want de voorspelling van zeespiegelstijging doen we voor een goed deel met informatie uit het verleden. Overal ter wereld zijn indicaties te vinden over hoe hoog of laag de zee op een bepaald moment stond. In de loop van de laatste decennia zijn tienduizenden van deze datapunten verzameld. Door deze punten wereldwijd op een rijtje te zetten met het nieuwe protocol kan de zeespiegelgeschiedenis achterhaald worden en daardoor kunnen we beter voorspellen.