Nieuw waterbeleid: de jeugd aan zet tijdens Water is Life

Gepubliceerd: 13 juni 2016

Van 5 tot en met 11 juni vond de internationale conferentie Water is Life 2016 plaats op het Maurick College in Vught. Een unieke gebeurtenis. Ruim 250 internationale studenten hebben de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar lokale waterproblematiek, 100 gastgezinnen vingen de studenten op, er werden 47 indrukwekkende wateronderzoeken gepresenteerd en 5 dagen lang stond het thema water centraal. Vanuit Deltares was Jaap Kwadijk een van de sprekers tijdens de dialoogsessie en nam Rosalie Franssen plaats in de jury die de onderzoeken beoordeelde.

27435468651_75a8153f52_o

Jeugd keert het tij

Dat waterbeheer een actueel onderwerp is, blijkt wel uit de dagelijkse krantenkoppen: “De ergste droogte in 112 jaar teistert Zuid-Afrika”, “Zeespiegel stijgt: 5 complete eilanden zijn al onder water verdwenen” en “Plotselinge wateroverlast: welkom in het nieuwe klimaat”. Er moet nu iets veranderen om het tij te keren en daar werken leerlingen wereldwijd aan mee. Alle deelnemende scholen aan de conferentie Water is Life – van Duitsland tot Australië en van Brazilië tot Zuid-Afrika – dragen hun steentje bij. Ze komen niet alleen met oplossingen voor de lokale waterproblematiek, maar worden zich tegelijkertijd ook bewust van het belang van waterbeheer en raken geïnspireerd op het vlak van talentontwikkeling, vernieuwing en leiderschap.

Water leeft

Op maandagochtend 5 juni is de conferentie spectaculair geopend door dansstudenten van het Maurick College. Na deze adembenemende performance heette wethouder Pennings van de gemeente Vught de internationale studententeams van harte welkom. Hij is trots dat een conferentie van deze aard in zijn gemeente plaatsvindt. En hij benadrukte de urgentie om het wereldwijde waterbeleid onder een vergrootglas te leggen. “Water is life, but water is also alive”, aldus Pennings. Dat kwam ook naar voren tijdens de dialoogsessie onder leiding van Peter Glas, voormalig voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Water verbindt

Grote namen uit de waterwereld, wetenschap en het bedrijfsleven namen deel aan de dialoogsessie. Ze inspireerden de leerlingen met hun eigen visie op watermanagement. “Water is a human right, not something you buy in a shop!”, zo bepleitte Jaap Smit, Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. Carla Moonen, dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta, gaf aan dat samenwerking tussen de publieke en private sector noodzakelijk is. Maar ook samenwerking tussen verschillende sectoren is een belangrijke vereiste. “Water connects to all other sectors. There is a common responsibility”, aldus Lennart Silvis, directeur Netherlands Water Partnership. Jaap Kwadijk, wetenschappelijk directeur Deltares, daagde de leerlingen uit om met nieuwe inzichten en oplossingen te komen, zonder zich te laten leiden door hun docenten en andere volwassenen. Met deze stimulerende woorden sloot Peter Glas de dialoogsessie ook af: “It’s up to the students to work on it!”

27473114396_85eb75a983_o

Jaap Kwadijk, Wetenschappelijk directeur Deltares, aan het woord tijdens de dialoogsessie ‘Kom met nieuwe inzichten en laat je niet leiden door volwassenen’.

Indrukwekkende resultaten

De maandagmiddag werd ingevuld met sportieve activiteiten voor de leerlingen om elkaar beter te leren kennen. Na een afsluitende barbecue en een goede nachtrust, kregen alle studententeams op dinsdag de gelegenheid om hun wateronderzoeken te presenteren. De resultaten zijn buitengewoon indrukwekkend en laten duidelijk zien dat water in elk land een andere rol speelt. Zo zijn de leerlingen in Zuid-Afrika met oplossingen gekomen om de enorme droogte tegen te gaan. Terwijl de leerlingen in Denemarken juist onderzoek hebben gedaan naar het hergebruik van afvalwater. Een deskundige jury heeft alle onderzoeken beoordeeld en reikt op vrijdag 10 juni in elke categorie een prijs uit.

Afkijken bij de Nederlanders

Op woensdag hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan de TU Delft en het Deltapark Neeltje Jans. De leerlingen hebben inzicht gekregen in het Nederlandse waterbeleid. Voor velen een ware eyeopener. Want hoe houden die Nederlanders hun voeten droog, terwijl het grootste deel van het land onder zeeniveau ligt? Een vraagstuk dat flink aan het denken heeft gezet en tot interessante discussies heeft geleid. Op donderdag was er excursie naar Deltares. Bianca Peters (coördinator MVO) heette hen van harte welkom en Paul Schaminée gaf een introductieles over dijken.