Nieuwe kwal ontdekt in Waddenzee

Gepubliceerd: 31 maart 2014

Onderzoeker Lodewijk van Walraven heeft onlangs een nieuwe kwallensoort ontdekt in de Waddenzee. Het gaat om een meduse-kwalletje dat slechts 15 mm groot is. Van Walvaren deed de ontdekking in het kader van zijn promotieonderzoek dat hij voor Deltares en het NIOZ uitvoert. Dit onderzoek, dat in 2015 wordt afgerond, brengt de kennis over de rol van kwalachtigen in onze zee-ecosystemen een flinke stap voorwaarts en draagt bij aan duurzamer beheer van de Noordzee en Waddenzee.

Nog maar weinig kennis over kwallen in Nederlandse zee

Deltares en het NIOZ doen onderzoek naar de kwalachtigen langs de Nederlandse kust omdat de kennis over soorten, populatie samenstelling en levenscycli nog maar zeer beperkt is. Ook de oorzaken voor de plotselinge komst of vertrek van kwalachtigen worden niet goed begrepen.

Dominantere rol kwallen richt wereldwijd veel schade aan

De kennis over kwallen is hard nodig want het vermoeden bestaat dat zich in de Noordzee en Waddenzee dezelfde ontwikkeling voltrekt als in naburige zeeën, zoals de Noordoost Atlantische Oceaan, Baltische Zee, Middellandse Zee en Zwarte Zee. Hier veranderen de hoeveelheid en rijkdom van kwalachtigen. Dit heeft een grote impact op het ecosysteem, maar ook op toerisme, visserij en energie- en ontziltingsbedrijven. Ook in andere zeeën spelen kwallen een steeds dominantere rol en richten veel schade aan, zowel aan het milieu als in economische zin.

Verband tussen toename kwallen en kwaliteit van de zee

Internationale topwetenschappers verklaren de toename van kwalachtigen door de aanwezigheid van meststoffen, klimaatverandering, overbevissing en toename van infrastructuur op zee. De dominantere rol van kwalachtigen lijkt een goede indicator voor de kwaliteit van de zee.

Het nieuwe meduse-kwalletje is slechts 15 mm groot.

Het nieuwe meduse-kwalletje is slechts 15 mm groot.