Nieuwe opdracht voor zwemveiligheid applicatie Zandmotor

Gepubliceerd: 27 juli 2018

Deltares heeft van de Provincie Zuid-Holland de opdracht ontvangen om de applicatie zwemveiligheid Zandmotor voor de komende twee badseizoenen voort te zetten. Roderik Hoekstra: ”Het is een mooie bevestiging van de waarde van de informatie die we sinds de aanleg van de Zandmotor aanbieden aan de reddingsbrigades.” Door inzet van verscherpt toezicht, ontwikkeling van kennis, inzet van extra materieel en tools o.a. de app is de zwemveiligheid beheersbaar gebleven. Het aantal reddingsacties en drenkelingen is sinds de aanleg van de zandmotor niet toegenomen.

(Inter)nationale ambities

De applicatie is onlangs geactualiseerd en is via de webpagina zandmotorapp.deltares.nl voor iedereen beschikbaar. Ook voert Deltares een verkenning uit of het mogelijk is om een dergelijke dienst op nationaal niveau of zelfs internationaal niveau aan te bieden. Onlangs hebben we gesproken met Henk Kok, International Senior Advisor Search & Rescue van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De KNRM wil nadrukkelijk gaan inzetten op ‘preventie’ van incidenten op het water onder andere door de ontwikkeling van verschillende mobiele applicaties en informatiesystemen.

Zorgen voor zwemveiligheid

Deltares heeft de app destijds ontwikkeld met de Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio en de reddingsbrigades van Monster, ’s Gravenzande en Den Haag. Voor de aanleg van de zandmotor waren er zorgen over de beheersbaarheid van de zwemveiligheid. De continu veranderende vorm van de zandmotor zou leiden tot onvoorspelbare situaties, waardoor zwemmers in de problemen kunnen komen. De app toont actuele voorspellingen van stroomsnelheden en strandbreedte in het kustgebied rondom de zandmotor. In de loop der jaren is de app geoptimaliseerd naar de wensen van de eindgebruiker: accuraat, simpel en laagdrempelig.