Nieuwe publicatie over wereldwijde vervuiling macro- en microplastics

Gepubliceerd: 27 januari 2017

Vervuiling in zee door microplastics wordt ook internationaal erkend als een ernstige bedreiging voor het mariene milieu. Met doel 14.1 van UN Sustainable Development Goals hebben regeringen over de hele wereld immers afgesproken dat ze de vervuiling van de zee terug gaan dringen en in 2025 voorkomen. Zwerfvuil wordt expliciet genoemd in dit verband.

microplastics credit Joe Dowling sustainable coastlines marine photobank

Na de eerste publicatie van een evaluatie door de Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Envrionmental Protection (GESAMP) in 2015 is er onlangs een update gepubliceerd. Deltares expert Dick Vethaak was betrokken bij dit onderzoek.

Bronnen, transport en gevolgen microplastics

De recente publicatie (GESAMP 2016) is een update van het eerdere onderzoek en levert een uitgebreide evaluatie van de bronnen, het transport en de gevolgen van microplastics in het mariene milieu. De evaluatie is uitgevoerd door werkgroep 40 van GESAMP. De publicatie biedt een overzicht van de huidige kennis over microplastics in het mariene milieu en is een belangrijke referentie voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp, van wetenschappers tot beleidsmakers. Delen van het rapport werden ook gebruikt in het UNEP-rapport over marien plastic zwerfvuil en microplastics dat vorig jaar werd gepubliceerd.

GESAMP adviseert VN over mariene milieu

GESAMP is een raadgevend orgaan, opgericht in 1969, dat de Verenigde Naties (VN) adviseert over de wetenschappelijke aspecten van het mariene milieu. Dick Vethaak van Deltares / Vrije Universiteit Amsterdam is een expert in microplastic vervuiling en kernlid van WG40 van GESAMP.

Nieuw in dit rapport

  1. De aard, de distributie en de omvang van microplastics worden uitvoerig beschreven. En ook de bronnen van macro- en microplastics. Een nieuwe onbekende bron is bijvoorbeeld slijpsel van autobanden.
  2. De verspreiding van microplastics in de oceanen worden beschreven, samen met de transportmechanismen (oceaanstromingen).
  3. Regionale ‘hot-spots’ van de bronnen, de distributie en de accumulatie zones worden genoemd.
  4. De (mogelijke) effecten van microplastics op de mariene fauna en flora, de commerciële vis- en schaaldierensector en de volksgezondheid zijn meer in detail onderzocht.
  5. Ook andere economische gevolgen van microplastic besmetting worden genoemd.
    De publicatie bevat ook praktijkaanwijzingen voor goede bemonstering en analyse voor een eerste risicobeoordeling.

Er wordt afgesloten met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek., ze  staan op pag 34 van het GESAMP2016 rapport.