Nieuwe routeplanner wijst de weg in woud van instrumenten voor duurzaam bodemgebruik

Gepubliceerd: 27 oktober 2016

Tools genoeg voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten waarbij ondergrond en grondwater een rol spelen. Maar hoe vind je de juiste tool op het juiste moment en voor dat ene vraagstuk waar jij net mee te maken hebt? Om de juiste tool te vinden, heeft Deltares – in samenwerking met Rijkswaterstaat- een nieuwe routeplanner ontwikkeld.

Stedelijke herontwikkeling, het klimaatadaptief maken van een stad of het opzetten van gebiedsgericht grondwaterbeheer. Het zijn allemaal voorbeelden van projecten waarbij ondergrond en grondwater een rol spelen. En wie verzuimt om voldoende goed te onderzoeken wat zich in de ondergrond bevindt, mist geheid kansen of krijgt te maken met allerlei problemen, zoals graafschade aan kabels en leidingen of vernatting of verdroging op onverwachte plekken.

Om duurzaam bodemgebruik voldoende goed mee te nemen in ruimtelijke ontwikkelingsprojecten zijn allerlei instrumenten ontwikkeld. Denk aan handleidingen, rekentools, processchema’s of workshop-formats om alle stakeholders werkelijk bij het proces te betrekken.

Bouw parkeergarage bij Den Haag CS

Bouw parkeergarage bij Den Haag CS

Routeplanner

Tools genoeg dus, maar ze waren tot op heden moeilijk vindbaar en moeilijk te raadplegen omdat vooraf onvoldoende duidelijk is voor welke vraag ze een oplossing bieden. Om de instrumenten nu beter vindbaar te maken, is de bestaande website “bodemvizier” aangevuld met een Routeplanner om de weg naar het juiste instrument te wijzen: http://vizier.bodemrichtlijn.nl/routeplanner.

De Routeplanner is gemaakt voor decentrale overheden, bodemexperts en projectontwikkelaars en andere partijen die zich met ruimtelijke ontwikkeling bezighouden. Zij krijgen de Routeplanner en een aantal instrumenten die daaronder vallen gepresenteerd op 29 november 2016 tijdens Bodembreed, het symposium voor duurzaam bodemgebruik, tijdens sessie 9.2 die wordt geleid door Linda Maring van Deltares.