Nieuwe WPS-tools voorspellen waar watergerelateerde conflictrisico’s in de toekomst kunnen toenemen

Gepubliceerd: 5 december 2019

Wat als we watergerelateerde conflicten konden voorspellen voordat ze zich voordoen zodat we effectief kunnen ingrijpen om ze te voorkomen? Een baanbrekend nieuw hulpmiddel, vandaag geïntroduceerd door het Water, Peace and Security (WPS) partnerschap, kan tot twaalf maanden vooruit voorspellen waar wereldwijde watergerelateerde conflictrisico’s zich zouden kunnen voordoen. Deze WPS Global Early Warning Tool maakt gebruik van machine learning waarbij ecologische, meteorologische, sociale en economische gegevens worden gecombineerd. Met dit hulpmiddel kunnen experts op het gebied van onder andere internationale ontwikkelingssamenwerking, diplomatie, rampenbestrijding en defensie samen met nationale regeringen en lokale belanghebbenden effectief ingrijpen en watergerelateerde conflicten voorkomen.

Samenwerken voor water

Het WPS partnerschap heeft aan de ontwikkeling van deze tool gewerkt sinds 2018 en bestaat uit zes organisaties die gespecialiseerd zijn in ecosystemen, water en ondergrond, ontwikkelingssamenwerking en internationale veiligheid. Deze organisaties zijn IHE Delft, World Resources Institute, Deltares, The Hague Centre for Strategic Studies, International Alert en Wetlands International. Daarnaast zijn drie kennispartners, waaronder het Pacific Institute, Oregon State University en New America aangesloten. Door het bundelen van kennis, vaardigheden en netwerken is vandaag de tool op een voor het publiek toegankelijke website gelanceerd.

WPS Global Early Warning Tool

Deze tool voorspelt het risico van conflicten voor de komende twaalf maanden in Afrika, het Midden-Oosten en Zuid- en Zuidoost-Azië. Met data worden patronen geanalyseerd tussen gewelddadige watergerelateerde conflicten en meer dan 80 ecologische, economische en sociale variabelen die 20 jaar teruggaan. Vervolgens vergelijkt de tool die patronen met de huidige omstandigheden om mogelijke hotspots te identificeren. De testen laten een 86% matching zien waarbij in watergerelateerde conflict geweld is ingezet dat heeft geleid tot tien of meer slachtoffers.

“Het onderzoek dat wordt uitgevoerd door het WPS-partnerschap vult niet alleen een belangrijke leemte in academisch onderzoek, maar overbrugt ook effectief de kloof tussen wetenschap en beleid door op informatie gebaseerd advies en begeleiding te bieden aan degenen die werken aan het voorkomen en verminderen van waterbeheer geschillen.”

Professor Eddy Moors, Rector, IHE Delft

Waterverdeling

Water is zeker niet de enige oorzaak van conflicten, maar het kan een belangrijke aanleiding zijn en wordt vaak over het hoofd gezien. Acties op het gebied van waterverdeling kunnen dienen als middel om samen in gesprek te gaan. Maar urgente en levensbedreigende waterrisico’s zoals droogte, schaarste, vervuiling en overstromingen kunnen ook leiden tot het versterken van conflicten omdat ze hongersnood, inkomensachteruitgang ​​of ontheemding kunnen veroorzaken. Eerdere tools voor vroegtijdige waarschuwingen waren alleen gericht op politieke, economische, sociale en demografische factoren om conflicten te voorspellen. De WPS Global Early Warning Tool is uniek omdat het deze factoren combineert met omgevingsvariabelen die verband houden met water, zoals regen, waterschaarste en mislukte oogsten. Op deze manier wordt het beeld aangevuld en is het inzicht vollediger.

De rol van water

Wat is de rol van water in conflicten? In Syrië heeft een record-droogte vanaf 2006 tot 2011 in combinatie met het niet-duurzame watergebruik in de landbouw, de migratie van 1,5 miljoen boeren en hun families naar stedelijke gebieden veroorzaakt. Hierdoor droeg het waarschijnlijk bij aan het destabiliseren van een toch al zeer kwetsbare situatie. In Somalië zijn droogte en conflicten ook samengekomen, waardoor een kwart miljoen mensen hun huizen zijn ontvlucht. In India zijn rellen over water uitgebroken toen het Hooggerechtshof de staat Karnataka beval water te leveren aan de door droogte getroffen boeren in de naburige staat Tamil Nadu. Het mag duidelijk zijn dat het essentieel is om te kunnen voorspellen waar mogelijk watergerelateerde spanningen zullen toenemen zodat het lokale actoren ondersteunt om gerichte interventies te kunnen doen.

Watergerelateerde kennisoverdracht workshop in Mali. Bron: IHE/Deltares

Lokale call-to-action

Daarom heeft het WPS naast de Global Early Warning Tool ook land- of regio specifieke tools en methoden ontwikkeld om de lokale oorzaken van conflicten en onderliggende problemen dieper te analyseren en conflictgevoelige interventies helpen te ontwikkelen. In deze zogenaamde lokale dashboards worden hydrologische modellen verbonden met modellen voor de waterverdeling en gecombineerd met lokale kennis. Hierdoor wordt het overzicht verkregen van de water- en veiligheidssituatie op lokaal niveau waardoor passende interventies kunnen worden ontwikkeld om het conflict te matigen of te voorkomen.

“In de regio’s waarin we werken gaan we samen met lokale onderzoekers, beleidsmakers en NGOs een beter begrip ontwikkelen van hoe mensen reageren op situaties van watertekort, in combinatie met alle andere sociale, economische en institutionele factoren die deze reacties beïnvloeden. Dit begrip is essentieel om te kunnen vast stellen wat de gevolgen van watertekort kunnen zijn, en nog belangrijker, om effectieve ingrepen uit te kunnen voeren om deze gevolgen te voorkomen.”

Dr Karen Meijer, senior onderzoeker waterschaarste Deltares, Delft

Lancering van de tool

De tool werd vandaag vrijgegeven bij de Wereld Meteorologische Organisatie in Genève door Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van Nederland vlak voor de 33ste Internationale Conferentie van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan.

Lancering van de WPS tools en methode door Sigrid Kaag, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van Nederland. Bron: Rolien Sasse

Klik hier voor de tool waterpeacesecurity.org. Volg ons werk en praat mee op Twitter: @WaterPeaceSec.