Nitraat-app nu ook op iphones

Gepubliceerd: 27 oktober 2017

Tijdens de Delft Software Days (DSD-INT 2017) komt de Nitraat-app ook als iOS versie beschikbaar. Tijdens de software dagen zijn ontwikkelaars en gebruikers van over de hele wereld bij elkaar in Delft om de laatste ontwikkelingen over bodem- en watersoftware uit te wisselen.

Nitraat opsporen

De Nitraat-app  maakt het mogelijk om zeer eenvoudig en voor slechts een halve Euro per meting oppervlaktewater en grondwater te meten, nitraatbronnen en –hotspots op te sporen en het effect van maatregelen te testen. Daarom is de app vooral geschikt voor mensen die beroepshalve bezig zijn met de kwaliteit van het water, zoals agrariërs, waterschappers of waterbedrijven.

Ook voor ontwikkelaars

De aan de app gekoppelde viewer (website) met per gebruikersgroep specifieke combinaties van achtergrondkaarten, meetinformatie en gebiedseigenschappen zijn ook interessant voor software-ontwikkelaars op het gebied van waterkwaliteit. Daarnaast is de technologie van de app ook toe te passen op andere parameters waarvoor teststrips beschikbaar zijn, zoals ammonium, fosfaat, sulfaat, chloride en pH.  De Nitraat-app wordt nu in Nederland al vrij veel gebruikt, maar een internationale testcase is nog steeds welkom. De nieuwe, grotere beschikbaarheid van de app helpt daarbij.

Vanuit de USA, Denemarken en Nieuw Zeeland is al eerder belangstelling getoond. Zo loopt er in Californië nu een pilot met de app. De Delftse softwaredagen zijn een mooie aanleiding  om de app nogmaals aan een breder internationaal publiek te presenteren.

Heeft u ook belangstelling voor de mogelijkheden van de Nitraat-app? Meldt u dan aan voor de Delft Software Days op 1 november. Er staat die dag twee keer een workshop op het programma waarbij u de app ook zelf gaat gebruiken.

Voor de pers

Belangstelling voor de Nitraat-app en de Delft Software Days op 1 november (waterkwaliteitsdag)? Neem contact op met Astrid van Bragt, telefoon +31 6 1368 9618

Film over nitraatapp