Nog meer Nederlandse dijkenkennis dankzij nieuwe Deltagoot

Gepubliceerd: 5 oktober 2015

Nederland is een nieuwe waterbouwkundige onderzoeksfaciliteit rijker. Minister Schultz van Haegen (I&M) en minister Kamp (EZ) openden de nieuwe Deltagoot van Deltares in Delft. In de Deltagoot wordt op ware grootte onderzocht wat het effect is van extreme golven op dijken, duinen of golfbrekers.

Hoogste kunstmatige golven ter wereld

De Deltagoot heeft een lengte van 300 m, een breedte van 5 m en een diepte van 9,5 m. Het 10 m hoge golfschot kan elk golfpatroon dat op zee of rivieren voorkomt, simuleren: golven tot wel 5 meter hoog! Dit zijn de hoogste kunstmatige golven ter wereld. Met het onderzoek in de Deltagoot kunnen wereldwijd veel kosten bespaard worden.

Maarten Smits, algemeen directeur Deltares: “Ieder jaar worden grote bedragen geïnvesteerd om (veiligheids)risico’s van het leven in de delta te beperken. Investeringen zijn soms onnodig groot of op de verkeerde plekken. Hoe mooi zou het zijn om vooraf beter zicht te hebben op nut, noodzaak en effect van de investeringen. Als we hierdoor tot 10% winst weten te boeken gaat het al snel om grote bedragen!

Internationaal veel belangstelling

Nederland loopt voorop in de wereld als het gaat om watermanagement. Met deze nieuwe onderzoeksfaciliteit ontwikkelen we kennis waar tevens internationaal veel belangstelling voor is. De onderzoeksresultaten zullen bijdragen aan oplossingen voor complexe klimaatopgaven voor deltagebieden over de hele wereld.

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu: “De Deltagoot laat zien dat we alles in huis hebben om de proeftuin van de wereld te zijn. We slaan twee vliegen in één klap. We lopen voorop met innovatieve oplossingen om watervraagstukken op te lossen. En de kennis die we opdoen, kunnen we weer aanbieden in andere landen.”

Minister Kamp en minister Schultz van Haegen openden vandaag de Deltagoot.

Minister Kamp en minister Schultz van Haegen openden de Deltagoot.

Voorbeeld succesvol topsectorenbeleid

De Deltagoot is een voorbeeld van succesvol topsectorenbeleid. Overheden, bedrijfsleven en wetenschappers hebben samengewerkt om een baanbrekende innovatie tot stand te brengen. De opening van de Deltagoot vond daarom plaats met de ondertekening van het ‘Kennis- en Innovatiecontract 2016-2017’. Hierbij leggen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen, binnen de 9 topsectoren, hun gezamenlijke ambities en inzet voor de komende periode vast.