Nog steeds veel giftig lood in de bodem

Gepubliceerd: 6 oktober 2014

Ondanks alle maatregelen, bevat de hele Nederlandse bovengrond (0-20 cm) nog steeds de toxische stof lood. Vooral de Randstad heeft hiermee te maken, maar ook twee gebieden langs de Nederlands-Belgische en Nederlands Duitse grens.

Mensen worden met de risico’s geconfronteerd als er bijvoorbeeld lood in de grond zit in hun achtertuin of moestuin. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Nikolaj Walraven, dat mede door Deltares werd gefinancierd.

Meer dan duizend geregistreerde met lood verontreinigde locaties

Geoloog Walraven onderzocht lood in Nederlandse bodem: waar het zit, in welke samenstelling en waar het vandaan komt. Hij deed het onderzoek in Nederland omdat het één van de dichtstbevolkte landen ter wereld is met meer dan duizend geregistreerde met lood verontreinigde locaties.

Hij keek hoe schadelijk het loodafval voor de gezondheid van jonge kinderen is, als deze de grond eten. Zij kunnen hierdoor onder andere leerproblemen krijgen, leerachterstand, hyperactiviteit en verminderde aandachtspanne.

Niet de hoeveelheid maar type bepaalt giftigheid

Walraven komt tot de conclusie dat bijna al het lood in de bovenste twintig centimeter grond afkomstig is van menselijke activiteiten, zoals van loodhoudende benzine, zware industrie of loodslabben in bouwafval. Hij benadrukt dat niet de hoeveelheid, maar het type lood van belang is bij het vaststellen van de giftigheid voor de mens. Hij pleit er dan ook voor om hiermee bij het bepalen van de interventiewaarde meer rekening te houden.

Walraven promoveert op 9 oktober aan de VU Amsterdam.